Hợp Đồng Nấu Ăn Đám Cưới

--- Bài mới hơn ---

 • Nấu Ăn Tiệc Thôi Nôi Tại Nhà
 • Dịch Vụ Nấu Cỗ Đám Cưới
 • Cách Nấu Xôi Đám Cưới Ngon Với Nồi Hấp Xôi Điện
 • Quy Trình Ứng Tuyển Dịch Vụ Tìm Việc Nấu Ăn Theo Giờ
 • Giúp Việc Theo Giờ Đảm Bảo Tại Việt Nam
 • Hợp đồng dịch vụ nấu ăn cho đám cưới, đám hỏi, thực hiện các công đoạn chế biến, sơ chế, bày cỗ trong các buổi lễ truyền thống

  Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

  Tổng quan Hợp đồng nấu ăn đám cưới

  Hợp đồng nấu ăn đám cưới là một loại hợp đồng của hợp đồng dịch vụ. Đây thực chất là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ (bên nấu ăn cho đám cưới) và bên sử dụng dịch vụ (bên có nhu cầu được nấu ăn), theo đó, bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc nấu ăn cho đám cưới cho bên sử dụng dịch vụ còn bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –o0o– (Số:…………………….) – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2022; – Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

  Mẫu Hợp đồng nấu ăn đám cưới

  Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

  Ông/Bà:…………………………………. Sinh năm:…………

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  (Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

  Công ty:………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

  Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

  Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………………………. Chức vụ:……………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

  Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

  Và:

  Ông/Bà:…………………………………. Sinh năm:…………

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  (Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

  Công ty:………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

  Hotline:………………………….. Số Fax (nếu có):……………………

  Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………………………. Chức vụ:……………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

  Bên A đồng ý thực hiện việc nấu ăn phục vụ đám cưới………….. từ ngày…/…./…….. đến hết ngày…./…./……. Cho bên B. Với thực đơn như sau:

  Bên B chấp nhận giá dịch vụ mà Bên B trả cho Bên A là………………. VNĐ (………………… Việt Nam Đồng)

  Số tiền trên đã bao gồm…………………………….

  Chưa bao gồm…………………….

  Và được thanh toán…. lần, cụ thể từng lần như sau:

  – Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo.

  – Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo.

  1./Thời hạn thực hiện Hợp đồng

  Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…/…../…..

  2./Địa điểm và phương thức thực hiện

  Bên A có trách nhiệm làm thức ăn theo thực đơn đã ghi nhận tại Điều 1 Hợp đồng này tại địa điểm……………………. mà bên B cung cấp từ ….. giờ…. Phút đến ….. giờ….. phút hàng ngày. Số lượng nhân viên tiến hành làm cơm cho đám cưới là:……………… và phải đảm bảo chuyên môn như sau:

  – 01 Bếp trưởng có kinh nghiệp làm việc từ….. năm trở lên;

  -….

  Trong quá trình thực hiện công việc, bên B sẽ cung cấp nơi nấu ăn cho Bên A cùng những trang, thiết bị cần có cho Bên A. Bên A có nghĩa vụ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn theo chất lượng được quy định tại Phụ lục I Kèm theo Hợp đồng này. Bên cạnh đó, Bên A phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về an ninh- trật tự, phòng cháy và chữa cháy tại khu vực. Và sau khi kết thúc thời gian thực hiện công việc, Bên A có nghĩa vụ dọn dẹp khu vực, để đồ đạc,… lại vị trí cũ như khi tiếp nhận từ chủ thể có thẩm quyền.

  Cuối mỗi buổi làm việc hàng ngày, bên B sẽ cử người tới kiểm tra và Bên A phải bàn giao đồ đạc và có xác nhận của chủ thể này về việc Bên A đã thực hiện đúng quy định trên.

  1.Cam kết của bên A

  Cam kết sẽ cung cấp dịch vụ cho Bên B với chất lượng, số lượng,… theo đúng thỏa thuận với Bên B;

  Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

  2.Cam kết của bên B

  Cam kết sẽ cung cấp địa điểm cùng các trang thiết bị cần thiết cho Bên A thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận.

  Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

  Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

  – Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

  – …

  Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng cháy và chữa cháy,… trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

  Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

  Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hai bên có thỏa thuận.

  Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

  – Bên còn lại có hành vi vi phạm nghĩa vụ………………. được ghi nhận trong Hợp đồng này;

  -…

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

  Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

  Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên được giữ…. Bản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Trò Chơi Nấu Ăn Bánh Cưới Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Nấu Cỗ Tại Nhà Với Các Món Ngon Được Chế Biến Từ Dừa
 • Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn
 • Lớp Học Nấu Ăn Tại Hà Nội Học Món Việt Đào Tạo Chuyên Nghiệp
 • Dịch Vụ Nấu Ăn “cực Chất”
 • Dịch Vụ Nấu Cỗ Đám Cưới

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Nấu Xôi Đám Cưới Ngon Với Nồi Hấp Xôi Điện
 • Quy Trình Ứng Tuyển Dịch Vụ Tìm Việc Nấu Ăn Theo Giờ
 • Giúp Việc Theo Giờ Đảm Bảo Tại Việt Nam
 • Dịch Vụ Tiệc Tại Nhà Tất Bật “chạy Sô”
 • Giới Thiệu Dịch Vụ Nấu Ăn Tại Nhà
  • Trong khi kinh tế ngày càng phát triển, đời sống ngày càng nâng cao và công việc ngày càng trở nên bận rộn, thì việc lựa chọn dịch vụ nấu cỗ tại nhà đang là giải pháp hữu ích nhất dành cho rất nhiều gia đình. Ưu điểm của dịch vụ này đó là không chỉ tạo không khí ấm cúng thân mật trong gia đình, cơ quan mà còn tiết kiệm được khá nhiều chi phí.
  • Nếu như trước đây, để tổ chức một buổi lễ cưới hỏi, liên hoan, dịp kỷ niệm như giỗ chạp, sinh nhật…bạn thường mất nhiều ngày suy nghĩ lên kế hoạch các khâu, dậy sớm, tất bật chuẩn bị nguyên liệu và chế biến.. thì giờ chỉ cần gọi ngay dịch vụ nấu cỗ tại nhà Kim Thanh – vừa nhanh vừa tiện. Bạn sẽ có nhiều thời gian để làm những việc khác như tiếp đãi khách…một cách chu đáo hơn..

  thực đơn tại Nấu Cỗ Kim Thanh​

   Ngoài ra, để buổi cỗ tiệc diễn ra tốt đẹp, bạn phải chuẩn bị cẩn thận rất nhiều công đoạn để tránh những sai xót hay phát sinh chi phí. Do đó, chọn lựa dịch vụ nấu cỗ tại nhà phải có sự cân nhắc cũng như chọn lọc cẩn thận. Nấu Cỗ Kim Thanh tự hào đem đến cho bạn dịch vụ hoàn hảo và ưng ý nhất với những ưu điểm khiến bạn không thể chối từ :

  ​Không tốn thời gian chuẩn bị dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu nấu nướng, chưa kể đến việc còn phải tự thuê bàn ghế, chén đĩa và người phục vụ…

  Đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm.

   Các đầu bếp của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ nấu cỗ tại nhà. Các món ăn cũng sẽ được bày biện hấp dẫn, thu hút, đảm bảo vệ sinh, giúp khách hàng trở nên ngon miệng và nhớ mãi.

  Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo.

   Đội ngũ nhân viên của Nấu Cỗ Kim Thanh sẽ trang trí, bày biện đẹp mắt để bạn có thể tự tin đón tiếp khách. Sau khi ăn xong, các nhân viên phục vụ cũng sẽ trở lại quét dọn, thu dọn bát đĩa.

  Bạn không phải lo nghĩ về thực đơn.

  Quy trình nhận đặt cỗ đơn giản & chuyên nghiệp.

  Tiết kiệm tối đa chi phí.

  NẤU CỖ KIM THANHvới hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được mong đợi của quý khách hàng.

  Vậy nếu bạn có ý định tổ chức một buổi cỗ tiệc ngon giá rẻ tại nhà mà không phải lo lắng về nhiều vấn đề có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline 0939.599.566 để được tư vấn và đặt dịch vụ nấu cỗ tại nhà nhanh nhất.

  NẤU CỖ KIM THANH (Tiệc cỗ cưới hỏi – Tiệc cỗ hội nghị – Tiệc cỗ giỗ chạp – Theo yêu cầu)

  Số: 111 A1 Ngõ 27 Tạ Quang Bửu, Q Hai Bà Trưng , Hà Nội

  Tel: 0243 868 0009 / Hotline: 091.334.8019 / 0939.599.566

  https://naucokimthanh.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nấu Ăn Tiệc Thôi Nôi Tại Nhà
 • Hợp Đồng Nấu Ăn Đám Cưới
 • Tải Trò Chơi Nấu Ăn Bánh Cưới Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Nấu Cỗ Tại Nhà Với Các Món Ngon Được Chế Biến Từ Dừa
 • Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn
 • Nấu Tiệc Đám Cưới Trọn Gói Tại Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Lựa Chọn Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà
 • Nhận Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Quận Bình Tân
 • Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Tại Thanh Hóa
 • Đặt Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Trọn Gói Giá Rẻ Saigon Cook
 • Ưu Điểm Nổi Bật Khi Chọn Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Cưới Trọn Gói Bạn Cần Biết
 • Thắp sáng buổi tiệc ” Chung đôi” – Với dịch vụ nấu tiệc đám cưới trọn gói tại nhà

  Ngày hạnh phúc của bạn đang đến gần? Bạn đang hoang mang và lo lắng vì còn rất nhiều việc chưa hoàn thành? Bạn chưa ưng ý hay chọn được địa chỉ uy tín để đặt tiệc? Với dịch vụ nấu tiệc đám cưới trọn gói tại nhà sẽ “đánh bay” những băn khoăn, lo lắng. Chúng tôiThực Phẩm Thanh Hóa sẽ luôn song hành cùng bạn. Cùng tạo nên một buổi tiệc lung linh tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc.

  ⇒Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

  Những khó khăn khi tự nấu tiệc đám cưới tại nhà?

  Bạn mong muốn ngày trọng đại nhất sẽ được tổ chức ngay chính ngôi nhà thân thương của mình. Không gian ấm cúng, niềm hạnh phúc và vui sướng của bạn khi khách mời, bạn bè đến cùng chung vui, thưởng thức bữa tiệc thân mật. Nhưng:

  – Bạn quá bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới từ việc lên danh sách khách mời, chuẩn bị đồ đạc cũng như lễ vật. Tất cả đã chiếm hầu hết thời gian của bạn. Vì vậy, bạn sẽ rất mệt mỏi và đau đầu nếu còn phải tự tay chuẩn bị lên ý tưởng cũng như thực đơn cho buổi tiệc.

  – Bạn là nhân vật chính của buổi tiệc. Chắc chắn bạn sẽ phải chuẩn bị cho bản thân một diện mạo chỉn chu, lịch sự để đón tiếp các khách mời. Nhưng với việc tự nấu tiệc đám cưới tại nhà thì đồng nghĩa cũng sẽ phải tự phục vụ. Vì vậy bạn không có thời gian dành cho khách mời – những người đang đến chung vui cùng bạn. Đồng thời phục vụ cho bữa tiệc sẽ thiếu sót và không tốt như mong muốn.

  – Bạn mong muốn ngày trọng đại của mình phải thật lung linh và ấn tượng. Nhưng bạn rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực trang trí. Set up không gian cũng như bàn tiệc hay sân khấu đều rất lúng túng và mất thời gian của bạn.

  – Không hề nói quá khi nói khâu ẩm thực là yếu tố hàng đầu tạo nên một buổi tiệc ấn tượng. Thực đơn phải hoàn hảo, ngon trong hương vị và bắt mắt trong cách bày trí. Để có một thực đơn như vậy đòi hỏi phải có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực

  – Cuối cùng, khâu dọn dẹp sau bữa tiệc sẽ khiến bạn ám ảnh nhất. Sau một ngày mệt mỏi, bạn chỉ muốn ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi nhưng việc dọn dẹp sau bữa tiệc lại không cho phép bạn làm điều đấy.

  Việc không thể dự trù cũng như lên ý tưởng một cách chuẩn xác sẽ khiến cho bạn mất rất nhiều chi phí. Thiếu hay thừa bạn không thể kiểm soát nên sẽ gây ra rất nhiều thiếu sót trong buổi tiệc của bạn.

  Thực Phẩm Thanh Hóa sẽ giúp bạn “đánh tan” mọi cơn đau đầu với dịch vụ nấu tiệc đám cưới trọn gói tại nhà:

  Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu tiệc đám cưới tại nhà. Chúng tôi tự tin là đơn vịuy tín và chất lượng. Thông qua những phản hồi và đánh giá của khách hàng,Thực Phẩm Thanh Hóa sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ngày vui của bạn. Chúng tôi chắc chắn rằng sẽ mang đến cho bạn môt bữa tiệc rượu hoàn hảo.

  – Ngon – An Toàn – Chi phí hợp lý là những tiêu chí hàng đầu mà chúng tôi luôn hướng tới khi bạn sử dụng dịch vụ nấu tiệc đám cưới tại nhà.

  – Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo không ngừng về chuyên môn cũng như nghiệp vụ sẽ luôn tận tình, chu đáo đối với Khách hàng. Đặc biệt là sự tỷ mỷ và chuyên nghiệp trong từng khâu sẽ giúp cho buổi tiệc thật hoàn hảo. Tránh những sai sót không đáng có.

  Hãy liên hệ với Thực Phẩm Thanh Hóa để có thể trả lời những câu hỏi?

  Bạn vẫn chưa chọn được thực đơn ưng ý ? Bạn băn khoăn vì không biết nên đãi những món gì thứ tự như thế nào ? Món ăn nào đang được thực khách ưa chuộng nhất?

  Hãy gọi cho chúng tôi đế được tư vấn miễn phí và hưởng nhiều gói ưu đãi lớn trong ngày vui của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chuyên tổ chức dịch vụiệc sinh nhât tại nhà, thôi nôi, liên hoan, tân gia, các dịch vụ Với sự tận tình của Thực Phẩm Thanh Hóa , tôi tin chắc rằng sẽ mang đến cho bạn và gia đình sự hài lòng.

  ⇒Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Quận 12 An Toàn Sang Trọng Trọn Gói
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Quận 1 An Toàn Sang Trọng Trọn Gói
 • Chọn Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Giỗ Tại Nhà Hay Tự Nấu
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Tại Nhà Ngon
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Tại Nhà
 • Thực Đơn Đám Cưới Miền Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Đa Dạng Các Món Ăn Truyền Thống Miền Bắc
 • Kinh Nghiệm Tự Học Nấu Ăn Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Mỗi Buổi Thực Hành Nấu Ăn Học Viên Có Cần Chuẩn Bị Nguyên Liệu Không?
 • Cập Nhật Mức Giá Thiết Bị Bếp Nhà Hàng Năm 2022
 • Những Gì Bạn Cần Biết Để Bố Trí Bếp Nhà Hàng Hiệu Quả?
 • Khẩu vị người miền Nam đa phần nhiều người ưa ngọt; khi nấu người miền Tây sử dụng vị ngọt của đường để nêm trong nhiều món ăn; từ canh cho đến các món kho, xào,… Bên cạnh đó các loại bánh đặc sản miền Nam như bánh men, bánh ít, bánh tét,… Cũng mang vị ngọt đặc trưng.

  Ngoài sử dụng đường làm gia vị nêm chính, trong nhiều món ăn miền Nam còn sử dụng vị ngọt từ các nguyên liệu khác như: nước dừa, nước thốt nốt, nước cốt dừa,… để tăng vị béo, ngọt cho món ăn. Trong ẩm thực miền Nam có nhiều món ăn chế biến từ nước dừa như: tép ram, lươn um, thịt kho, cà ri gà,…

  Ưa ngọt là thế nhưng với nhiều món ăn cách nêm nếm của người miền Nam rất “quyết liệt”ở đây là đậm đà cho món ăn. Với vị mặn, họ dùng nước mắm nguyên chất, kho quẹt thì kho mặn đến đóng váng muối, vị cay thì dùng loại ớt cay xé lưỡi, ớt trái cay nồng.

  Ẩm thực Nam bộ đã phát triển qua nhiều thế hệ, người miền Nam hiểu được món ăn sẽ có hương vị như thế nào mới thể hiện hết được hương vị vốn có của món ăn đó. Ngoài các món ngọt ra như bánh ra; khi ăn chua họ cũng nêm gia vị chua đến nhăn mặt, còn đắng thì đắng như mật.

  Thực đơn đám cưới ở quê đậm đà phong vị miền Nam

  Ngay nay, việc du nhập nét văn hóa ẩm thực phương vào Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến cấu trúc món ăn trong thực đơn đám cưới ở miền Nam. Từ đó một thực đơn có trúc 3 phần rõ rệt: đầu tiên là món khai vị, quan trọng nhất làm món chính và cuối cùng là món tráng miệng.

  Tuy bị giao thoa giữa nhiều văn hóa ẩm thực khác nhau nhưng các thực đơn đám cưới miền Nam vẫn giữa được phần nào hương vị truyền thống, bình dân vốn có bao đời.

  Điểm thường thấy ở thực đơn đám cưới miền Nam trong các món khai vị thường sẽ có từ 2 – 3 món, các món ăn được khá nhiều người chọn như: soup cua, soup hải sản, chả giò chiên, tôm chiên, gỏi ngó sen, gỏi củ hủ dừa, gỏi tôm,…

  Trong món tráng miệng 2 món không thể thiếu và luôn đi đôi với nhau là soup và gỏi. Soup có vị thanh nhẹ vừa ăn thêm và tác dụng giúp trang bụng ăn ngon hơn, còn ở món gỏi sẽ có vị chua nhẹ giúp thực khách kích thích vụ giác.

  Ở một số nơi sẽ có thêm món phụ nữa là những món chiên hay thịt nguội: tôm chiên, mực chiên,…

  Có quá nhiều lựa chọn trong các món ăn chính, như: gà bó xôi, gà nướng muối ớt ăn với xôi, tôm hấp bia, bò né, lagu bò, vịt tiềm, cơm chiên dương châu, heo sửa quay, móng heo chiên giòn, cơm kim quy,….

  Đặc món lẩu gần như mọi đám cưới ở miền tây đều phải có món lẩu trên mỗi bàn tiệc, tùy vào sở thích cũng như lựa chọn, một số món lẩu như: lẩu thái, lẩu hải sản, lẩu cá thác lác, lẩu miso,…..

  Một lưu ý quan trọng trong lựa chọn món ăn chính ở đám cưới miền Nam là sẽ có một số món ăn kiêng kỵ trong đơn đám cưới; đó là các món: canh chua, canh đắng và món mắm. Với quan niệm những món ăn này sẽ mang đến những điềm không lành cho cặp đôi mới cưới.

  Với hương vị ưa ngọt sẽ không mấy xe lại nếu trong các món khai vụ có các loại bánh đặc sản ở miền Nam như bánh da lợn, cánh đậu xanh. Tuy nhiên vẫn có nhiều gia đình lựa chọn rau câu hay yauort để thay thế.

  Mong rằng bài viết thực đơn đám cưới miền Nam của Hoanghaigroup sẽ giúp bạn hiểu biết thêm phần nào về thực đơn đám cưới miền Nam,cũng như có nhiều lựa chọn các món ăn hơn cho ngày trọng đại của mình.

  Nguồn: https://hoanghaigroup.com/

  Tải Sách hướng dẫn nấu ăn: Thực đơn đám cưới miền Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Món Ngon Đặc Sản Miền Tây Mùa Nước Nổi
 • Bí Quyết Nấu Lẩu Thái, Lẩu Nấm Ngon Tuyệt Chỉ 5 Phút
 • Đổi Vị Với Cách Nấu Lẩu Thái Cốt Dừa Đặc Biệt Thơm Ngon
 • Nấu Lẩu Tom Yum Cốt Dừa Chuẩn Vị Thái
 • Khi Nấu Ăn Không Chỉ Là Nấu Và Ăn
 • Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Cưới Ngon

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Nấu Ăn Tiệc Cưới Có Cần Đăng Ký Kinh Doanh?
 • Cỗ Đám Cưới Gồm Những Món Gì?
 • Marry Blog :: Thực Đơn Cỗ Cưới Đúng “chuẩn” Phong Tục Miền Bắc
 • Gợi Ý Những Món Ăn Sáng Dễ Làm Trong Ngày Ở Nhà Tránh Dịch Covid
 • Dịch Vụ Nấu Ăn Thuê Ở Sài Gòn
 • Ngày hạnh phúc của bạn đang đến dần, bạn đang hoang mang và lo lắng vì còn rất việc chưa hoàn thành. Bạn chưa chọn được nơi cậy để giao phó bữa tiệc rượu của mình hay bạn đang tìm dịch vụ nấu tiệc đám cưới để làm bữa cơm thân mật hai gia đình mà vẫn chưa tìm được nơi ưng ý.

  Chúng tôi, Dịch vụ nấu tiệc đám cưới ngon tại nhà Sài Gòn xin hân hạnh phục vụ quý khách. Với hơn 10 năm kinh nghiệm nấu tiệc đám cưới tại nhà, Nấu ăn tại nhà uy tín và danh dự được xây dựng một cách vững chắc , chúng tôi chắc chắn rằng sẽ mang đến cho bạn môt bữa tiệc rượu hoàn hảo.

  Ngon – An Toàn – Chi Phí Hợp Lý là những tiêu chí hàng đầu mà chúng tôi luôn hướng tới đặt tiệc đám cưới. Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm và được huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm hằng năm chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho bạn một bữa tiệc rượu tuyệt vời nhất với giá cả cực kỳ hợp lý.

  Bạn băn khoăn vì không biết nên đãi những món gì thứ tự như thế nào ?

  Món ăn nào đang được thực khách ưa chuộng nhất?

  Hãy gọi cho chúng tôi để hưởng nhiều gói ưu đãi lớn ngày vui của mình, cùng với kinh nghiệm của mình chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp những thắc mắc giúp bạn có được bữa tiệc hoàn hảo nhất.

  Ngoài ra chúng tôi còn chuyên tổ chức dịch vụ nấu tiệc tại nhà cho sinh nhât, thôi nôi, liên hoan, tân gia, đ ặt tiệc đám cưới…với tiêu chí cùng châm ngôn làm việc của chúng tôi, tôi tin chắc rằng sẽ mang đến cho bạn và gia đình sự hài lòng.

  Với những đầu bếp lão làng trong các nhà hàng, quán ăn như hiện nay. Công ty chúng tôi sẻ mang tới cho các bạn cũng như quý vị có những món ăn ngon. Chất lượng nhất, cùng với đó là uy tín đặt lên hàng đầu và cách trang trí món ăn, phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất, luôn luôn vui vẻ nhiệt tình, cần là có… Tổ chức Event sự kiện lễ động thổ, lễ khai trương, lễ khánh thành… Đặt tiệc buffet công ty, đặt tiệc đứng ngoài trời, đặt tiệc ngọt, đặt tiệc trà, đặt tiệc teabreak chuyên nghiệp, Catering và Event Service (Dịch vụ ăn uống và sự kiện)….

  Công ty chúng tôi chuyên nhận đặt tiệc tại nhà Quận 1, Đặt Tiệc Quận 2, Nấu Tiệc Quận 3, Nấu Ăn Quận 4, Đặt Cổ Quận 5, Nấu Cổ Quận 6, Dịch Vụ Đặt Tiệc Quận 7, Đặt Bàn Quận 8, Đặt Món Quận 9, Đặt Tiệc Đám Hỏi Quận 10, Đặt Tiệc Đám Cưới Quận 11, Đặt Tiệc Tân Gia Quận 12, Nấu Tiệc Tại Nhà Quận Tân Bình, Đặt Tiệc Tại Nhà Quận Phú Nhuận, Đặt Tiệc Đám Giổ Quận Bình Thạnh, Đặt Tiệc Thôi Nôi Huyện Bình Chánh, Đặt Tiệc Sinh Nhật Huyện Củ Chi, Đặt Tiệc Công Ty Huyện Hóc Môn, Đặt Tiệc Quận Gò Vấp, Đặt Tiệc Quận Tân Phú, Đặt Tiệc Quận Bình Tân, Đặt Tiệc Quận Thủ Đức, Đặt Tiệc Huyện Nhà Bè, Đặt Tiệc Huyện Cần Giờ, Đặt Tiệc Tỉnh Long An, Đặt Tiệc Biên Hoà Đồng Nai, Đặt Tiệc Bình Dương… Với chi phí rẻ trọn gói cho các công ty, xí nghiệp lớn…

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TY NẤU TIỆC SÀI GÒN – SAIGON COOK

  (Công ty thành viên của TIẾP THỊ SÀI GÒN Corporation)

  Bếp trưởng và phụ bếp của Saigon Cook

  Training quản lý tổ chức tiệc bằng phần mềm quản lý cho đội ngũ quản lý

  Quầy giao dịch khách hàng của Saigon Cook (tầng trệt)

  Hiếu Tín Watch ký hợp đồng đặt tiệc tại Quầy giao dịch của Saigon Cook

  Công ty Nấu tiệc Sài Gòn hân hạnh được phục vụ quý khách!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 5 Trang Web Dạy Nấu Ăn Bạn Nhất Định Phải Biết
 • Các Món Ngon Sáng Nấu Ngon Bổ Dưỡng Dễ Làm
 • Thuyết Trình Món Ăn 8/3
 • Top 10 Công Thức Nấu Ăn Ngon Dễ Làm Tại Nhà Cho Người Biết Nấu
 • Guide To Visiting Cai Rang Floating Market In The Mekong Delta
 • Nhận Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Quận Bình Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Tại Thanh Hóa
 • Đặt Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Trọn Gói Giá Rẻ Saigon Cook
 • Ưu Điểm Nổi Bật Khi Chọn Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Cưới Trọn Gói Bạn Cần Biết
 • Nấu Tiệc Tại Nhà Và Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Gia
 • Nhận Nấu Đám Tiệc Đảm Bảo Uy Tín Và Chất Lượng
 • Khi đặt dịch vụ nấu tiệc cưới, mọi thành viên trong nhà đỡ tốn phần lớn thời gian lục đục trong bếp và đau đầu vì phải sắp xếp các món ăn. Thay vào đó, tất cả thành viên trong nhà sẽ có thời gian sum họp để tìm niềm vui với cặp vợ chồng trẻ, chuẩn bị chu đáo cho lễ cưới của cặp vợ chồng trẻ.

  Nhận nấu tiệc đám cưới tại nhà quận bình tân-HCM

  Trước kia, một lễ cưới được diễn ra suôn sẻ là lúc tất cả thành viên trong nhà cùng sum họp lại để tự tay nấu nướng những món ăn ngon nhất, nhiều nhất để phục vụ bà con lối xóm và người quen đến chúc mừng đám cưới của cô dâu chú rể. Đám cưới thường được diễn ra vào bữa trưa, tiện cho việc ăn uống của mọi người. Thời nay, nét đẹp truyền thống đó gần như mờ hẳn đi ở nhiều thị thành và các tỉnh lỵ.

  Nhu cầu phát triển kinh tế tăng cao, người ta bận bịu hơn với guồng xoay công việc, ít khi có thời gian rảnh vào bếp tự tay nấu nướng. Thay vì thế, những dịch vụ nấu tiệc tại nhà xuất hiện với giá cả phù hợp.

  Nhận nấu tiệc đám cưới tại nhà quận bình tân-HCM

  Nhiều dịch vụ nấu tiệc cưới tại nhà luôn có một đội ngũ đầu bếp kinh nghiệm, nấu ăn ngon và hoàn toàn bảo đảm khẩu phần được chuẩn bị kĩ lưỡng và toàn diện, nhiều thức ăn được xếp theo thứ tự, cung cấp chu đáo nhu cầu ăn uống cho gia chủ.

  Việc chọn một dịch vụ nấu tiệc cho đám cưới tại nhà khách hàng sẽ nhận được nhiều thuận lợi giúp ích được nhiều cho phía khách hàng. Khách hàng sẽ được bên tổ chức nấu tiệc cưới tại nhà chuẩn bị tươm tất những nguyên liệu nấu ăn, việc nấu nướng, tổ chức và trang trí những đồ ăn tươm tất trên bàn tiệc. Khách hàng không cần lo lắng đến việc tìm món ăn, trang trí thức ăn để tiếp đón khách đến tham dự.

  Nhận nấu tiệc đám cưới tại nhà quận bình tân-HCM

  Dịch vụ nấu tiệc cưới tại nhà tiệc 3 miền có kinh nghiệm 10 năm phục vụ nấu tiệc cưới tại nhà luôn đảm bảo được chất lượng phục vụ và uy tín vững chắc, đưa lại cho bạn một buổi tiệc hoàn hảo và chất lượng trong ngày lễ lớn. Dịch vụ nấu tiệc cưới tiệc 3 miền tại Thành phố Biên Hòa bảo đảm đủ tiêu chuẩn Ngon – An toàn –

  Chi phí hợp lý cùng đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm đáp ứng tất cả chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm được vệ sinh và an tâm cho quý khách hàng lựa chọn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lựa Chọn Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà
 • Nấu Tiệc Đám Cưới Trọn Gói Tại Nhà
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Quận 12 An Toàn Sang Trọng Trọn Gói
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Quận 1 An Toàn Sang Trọng Trọn Gói
 • Chọn Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Giỗ Tại Nhà Hay Tự Nấu
 • Thực Đơn Tiệc Cưới – Top 8 Menu Đám Cưới Ngon, Hấp Dẫn

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Khoai Môn Lệ Phố Chiên Giòn Siêu Ngon Đơn Giản
 • Bột Bánh Flan Khoai Môn Maulin More
 • Canh Khoai Sọ Nấu Sườn Ngọt Lành Dân Dã
 • Vịt Om Sấu Khoai Sọ Cùng Rau Rút Chuẩn Vị Miền Bắc
 • Cách Nấu Canh Cua Khoai Sọ Rau Rút Đơn Giản
 • Thực đơn đám cưới chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một đám cưới. Việc các cặp đôi lựa chọn một thực đơn tiệc cưới phù hợp sẽ giúp đám cưới không chỉ diễn ra thành công tốt đẹp; mà còn nhận được nhiều sự chúc phục từ hai bên gia đình cũng như những quan khách đến dự tiệc.

  Vậy làm thế nào để lựa chọn một thực đơn tiệc cưới vừa ngon vừa sang trọng nhưng vẫn tiết kiệm chi phí luôn là một vấn đề khó giải quyết. Tại đây HoangHaiGroup sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm, kiến thức đễ lựa chọn cho mình một Menu tiệc cưới vừa hoành tráng sang trọng những vẫn tiết kiệm chí phí.

  Các món ăn trong thực đơn tiệc cưới ngon gồm những gì?

  Trong thực đơn tiệc cưới người ta sẽ chia là 3 phần với các tên gọi: món khai vị, món chính và món tráng miệng. Mỗi phần sẽ phụ trách một nhiệm vụ riêng từ đó giúp cho thực khách ngon miệng.

  Thông thường mỗi menu sẽ có từ 6 -7 món kể cả món tráng miệng, tuy nhiên bạn có thể tăng số lượng món ăn lên 8 -9 món nếu như trong thực đơn của bạn không có các món mau no như cơm hay lẩu. Sự kết hợp hài hòa các món ăn lại với nhau một cách logic khoa học sẽ làm cho quan khách ăn ngon miệng đến món cuối cùng.

  Món khai vị trong tiệc cưới gồm những gì?

  Món khi vị là những món ăn được phục đầu tiên trong bữa ăn trước khi thưởng thức món chính. Khi bữa tiệc bắt đầu món khai vị sẽ được phục vụ đem ra trước 15 – 20 phút trước khi món chính được đem ra.

  Vai trò của những món ăn này cũng giống như tên gọi của nó “khai vị”. Những món ăn này sẽ giúp cho thực khách kích thích vị giác ăn ngon miệng; để chuẩn bị thưởng thức các món ăn kế tiếp.

   

  Như vậy các món khai vị sẽ gồm những món như:

  • Các món gỏi: gỏi ngó sen, gỏi xoài, gỏi nấm, gỏi tai heo, gỏi tôm thịt,…

  • Các món súp: súp tóc tiên, súp cua, súp gà xé, súp hải sản,…

  • Các món salad: salad rau củ, salad hải sản, salad táo tôm,…

  • Các món chiên: khoai tây chiên, khoai lang chiên, bánh bao chiên,…

  Món chính đám cưới nên chọn những món ăn nào?

  Sau món khai vị để khích thích vị giác chính là những món ăn chính với hương vị mạnh đậm đà làm cho vị giác của thực khách được đưa lên đỉnh điểm; không những thế những món ăn chính còn giúp người ăn no bụng hơn.

  Bên cạnh đó nhưng món ăn chính cũng là nơi trổ tài của các đầu bếp nên nhưng vị đầu bếp sẽ chế biến các món ăn chính cực kỳ công phu và phức tạp nhằm đem lại màu sắc bắt mắt và hương vị đậm đà khó quên. Một số lưu ý nhỏ đối với những món ăn chính đãi tiệc:

   1. Bạn không nên cho những món ăn đã có trong món khai vị.

   2. Cố gắng đa dạng nguyên liệu trong những món ăn chính; việc chỉ sử dụng một nguyên liệu duy nhất như thịt heo, thịt bò hay thịt gà, vịt; như thế sẽ làm cho thực khách mau ngán. thay Vào đó bạn có thể thêm vào một số nguyên liệu hải sản như: tôm, mực, bạch tuộc,…

   3. Những món ăn trong món chính phải hài hòa với nhau trách chọn những món ăn xung khắc.

   4. Trong số các món chính, nên sắp xếp thứ tự phục vụ món theo hương vị đậm đà dần lên. Đầu tiệc nên chọn những món ăn nhẹ, không gây nhanh no; đến giữa buổi tiệc mới đưa ra các món có hương vị đậm đà như thịt, cá, hải sản…

   Món tráng miệng tiệc cưới ngon

   Cuối sẽ đến các món tráng miệng nhẹ nhàng đơn giản. Để kết thức một bữa tiệc đám cưới thịnh soạn cũng như giúp thực khác không quá ngán bạn có thể sử dụng những món như: Yauort, trái cây hay rau câu. đối với các Buổi tiệc cưới mang phong cách châu Âu có thể là một ít bánh ngọt hay bánh Pudding.

   Một số mẫu thực đơn đám cưới ngon

   Mẫu thực đơn đám cưới 1

    1. Súp tuyết nhĩ thịt gà xé;

    2. Nộm thập cẩm;

    3. Ba chỉ quay giòn bánh hỏi;

    4. Gà ta rang muối;

    5. Tôm sú nướng tiêu;

    6. Vịt nấu tiêu xanh – bánh mì;

    7. Cơm Thố Bào Ngư Quay;

    8. Canh bóng thập cẩm;

    9. Chè hồ đào.

   Mẫu thực đơn tiệc cưới 2

    1. Nộm thập cẩm bò khô;

    2. Ngô Mỹ chiên bơ;

    3. Gà hấp lá chanh;

    4. Tôm đốt trái dừa;

    5. Chả mực Hạ Long;

    6. Cá điêu hồng cắt lát chiên giòn;

    7. Lẩu gà sa tế;

    8. Chè đông sương tuyết nhĩ.

   Mẫu thực đơn đám cưới 3

    1. Bánh Mặn Khai Vị Đầu Giờ;

    2. Gỏi Mực Á Đông;

    3. Súp Tôm Cua Cốm Xanh;

    4. Tôm chiên sốt sa tế;

    5. Bò sốt tiêu đen bánh bao;

    6. Cá điêu hồng chiên hoàng bào;

    7. Canh vằn thắn tôm tươi;

    8. Xôi cốm với dừa nạo;

    9. Bưởi năm roi.

   Mẫu thực đơn tiệc cưới 4

    1. Súp gà ngô nấm;

    2. Nộm xoài hải sản thái lan;

    3. Bò lúc lắc khoai tây;

    4. Cá quả nướng dân tộc;

    5. Ngọn su su xào tỏi;

    6. Nấm Bào Ngư Xào Dầu Hào;

    7. Cơm Chiên Cua;

    8. Rau Câu Uyên Ương.

   Mẫu thực đơn đám cưới 5

    1. Súp gà nấm hương;

    2. nộm su hào bắp bò xá xíu;

    3. Gà Cuộn Đút Lò Phô Mai;

    4. Sườn Non Hầm Rượu Vang – Bánh Mì;

    5. Nấm Bào Ngư Xào Dầu Hào;

    6. Rau Mùa Xốt Trứng Muối;

    7. Cơm Chiên Sò Điệp;

    8. Lẩu Thái;

    9. Chè Của Năng Tuyết Nhĩ.

   Mẫu thực đơn tiệc cưới 6

    1. Salad bắp bò muối;

    2. Khoai lang chiên vừng;

    3. Cá điêu hồng chiên xù;

    4. Bò chiên kiểu Pháp;

    5. Mực ống nhồi thịt;

    6. Cải chíp xào nấm;

    7. Canh bóng thập cẩm;

    8. Xôi hoàng phố;

    9. Bưởi năm roi.

   Mẫu thực đơn đám cưới 7

    1. Salad chân giò muối;

    2. Ngô Mỹ chiên bơ;

    3. Gà hấp lá chanh;

    4. Ba Chỉ Quay Giòn – Bánh Hỏi;

    5. Bò Tam Vương – Bánh Mì;

    6. Lẩu Gà thả vườn;

    7. Xôi vò gấc hạt sen;

    8. Dưa hấu.

    

   Mẫu thực đơn tiệc cưới 8

    1. Bánh mặn khai vị đầu giờ;

    2. Gỏi bò đồng quê;

    3. Gà hấp lá chanh;

    4. Tôm đốt trái dừa;

    5. Chả mực Hạ Long;

    6. Canh mọc tôm cua;

    7. Xôi nếp hoàng phố;

    8. Bưởi hồng da xanh.

   Thực đơn tiệc cưới 3 miền Bắc – Trung – Nam có gồm những gì?

   Mỗi vùng miền sẽ có những các thức thủ tục cũng như thực đơn tiệc cưới khác nhau, tùy vào mỗi vùng miền sẽ có những món ăn tiệc cưới đặc trưng khác nhau.

   Nét đặc sắc của tiệc cưới miền Trung: Vậy còn các món ăn trong đám cưới miền Trung như thế nào? Những món ăn trong tiệc cưới ở miền Trung vẫn còn giữ được nét truyền thống với ẩm thực Cung Đình Huế.

   Nét đặc sắc của tiệc cưới miền Nam: đối với các món ăn được đãi trong tiệc cưới ở các đám cưới miền Nam các món ăn thường sẽ là những món ăn thôn quê dân dã.

   Nhưng những năm qua người miền Tây thường lựa chọn tổ chức tiệc cưới ở các nhà hàng vì sự tiện lợi mà các nhà hàng tiệc cưới mang lại. Cùng tìm hiểu chi tiết những món ăn trong đám cưới của người miền tây tại: Thực đơn đám cưới miền Nam – 10 mẫu thực đơn cưới miền Tây

   Bí quyết để có được một thực đơn tiệc cưới vừa ngon vừa tiết kiệm:

   Không phải một một đám cưới với các món ăn đặt tiền, Tây Âu phong cách hay những món với sơn hào hải vị mới là một thực đơn hoàn hảo. bạn có nghỉ bạn sẽ phải chi bao nhiêu với những món ăn như thế, rồi những món ăn đó có phù hợp với đại đa số quan khách đến dự tiệc hay không?

   Thay vào đó với một đám cưới có các món ăn quen thuộc phù hợp khẩu vị của nhiều người nhưng lại được chế biến công phu và trang trí đặc sắc và ngon miệng đó chí là một lời cảm ơn chân thành nhất của bạn đến với những quan khách đến dự tiệc.

   Những lưu nhỏ để có một menu tiệc cưới hoàn hảo:

   1. Hãy chọn các nguyên liệu bình dân như thịt cá làm món chính: Đâu ai bắt bạn tổ chức tiệc cưới phải chọn những món hải sản đắt tiền. Hãy tỏ ra sáng suốt chọn những nguyên liệu đơn giãn (thịt, cá) cũng có thể tạo nên một thực đơn cỗ cưới ngon .

   2. Thực ăn theo mùa luôn là lựa chọn hàng đầu: Chắc bạn biết những nguyên liệu nào được sản xuất trái mùa đều mắc cả; như thế sẽ làm cho chi phí đám cưới của bạn đội lên cao. Hãy chọn những nguyên liệu mà đang thuận mùa trong thời điểm bạn tổ chức tiệc cưới.

   3. Hãy thêm món ăn nguội vào thực đơn: Tại sao lại không cho món nguội và trong thực đơn, chúng rất ngon mà rẻ hơn nhiều so với những món nóng. Bởi vì các món ăn nóng sẽ tốn một khoảng để giữa chúng luôn nóng sốt.

   4. Tiết kiệm với món tráng miệng đơn giản: Hiện nay, rất nhiều người chọn các món tráng miện được là và bày trí công phu như vậy quá tốn kém và không đáng tí nào. Hãy chọn các món ăn trong tiệc cưới bình thường như: các loại trái cây (Nho, táo, xoài, dưa hấu,… ) các loại banh ngọt (flan, bánh cookie hay bánh bông lan) cũng khá hợp lý đấy.

   Hình ảnh thực đơn tiệc cưới tại một số nhà hàng nỗi tiếng

   Nguồn: https://hoanghaigroup.com/

   • Thực đơn tiệc cưới – Top 8 menu đám cưới ngon, hấp dẫn

   • Thực đơn đãi tiệc – 30+ Món ngon đãi tiệc đơn giản dễ làm

   Tải sách hướng dẫn nấu ăn: 100 món ngon

   Tài liệu dành cho những người thực sự mong muốn nên chúng tôi mã hóa để hạn chế một phần những người không yêu quý nó.

   Để xem được Link tải về vui lòng nhập Mật Khẩu vào bên dưới: (xem phần hướng dẫn lấy mật khẩu).

   Link Tải Sách

   Nội dung này được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng xác minh bằng mật khẩu để mở khóa nội dung.

   Hướng lấy mẫu khẩu để xem link và tải về: https://hoanghaigroup.com/huongdan

  4.1

  /

  5

  (

  14

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • 12 Mẫu Thực Đơn Tiệc Cưới Đặc Sắc
 • Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Nấu Ăn Mỹ Liên
 • Dịch Vụ Nấu Tiệc Tại Nhà Bình Dương Ngon, Giá Rẻ Số 1 Hiện Nay
 • Đặt Tiệc Tại Nhà Quận 7 Và Các Quận Tp.hcm
 • Công Thức Nấu Ăn Game Nlcg
 • Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Tại Thanh Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Trọn Gói Giá Rẻ Saigon Cook
 • Ưu Điểm Nổi Bật Khi Chọn Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Cưới Trọn Gói Bạn Cần Biết
 • Nấu Tiệc Tại Nhà Và Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Gia
 • Nhận Nấu Đám Tiệc Đảm Bảo Uy Tín Và Chất Lượng
 • Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Giỗ Tại Nhà, Công Ty Trọn Gói
 • Ngày cưới – ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Chính vì sự trọng đại của buổi tiệc mà mỗi cô dâu chú rể đều lo lắng, bối rối rằng, làm thế nào có được tìm nơi nào điạ chỉ nấu tiệc đám cưới tại nhà tại Thanh Hóa uy tín?

  Vì sao nên lựa chọn nấu tiệc đám cưới tại nhà tại Thanh Hóa?

  – Phần lớn các cặp đôi đều mong muốn có một đám cưới gần gũi, thân mật trong ngày vui của mình. Hiểu được mong muốn đó thì việc sử dụng dịch vụ nấu tiệc đám cưới tại nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí hơn so với việc tổ chức tại khách sạn. Nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng trong từng khâu mang lại buổi tiệc long trọng và ấm cúng.

  Thực Phẩm Thanh Hóa đã có rất nhiều năm là bạn đồng hành cùng các lễ cưới từ từ xa cho tới gần luôn tận tình mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất.

  Với các dịch vụ nấu tiệc tại nhà bạn nên lựa chọn theo các tiêu chí sau đây để chọn được địa chỉ cung cấp dịch vụ uy tín:

  Chúng tôi nghĩ rằng sự tận tình của đội ngũ nhân viên là điều rất quan trọng quyết định đến thành công của buổi tiệc. Tỷ mỷ trong từng khâu, chu đáo trong suốt bữa tiệc là những điều Thực Phẩm Thanh Hóa luôn đào tạo và nhắc nhở nhân viên. Cùng với sự nghiêm túc trong công việc sẽ đưa đến sự phục vụ tốt nhất khiến bạn hài lòng.

  – Nói không quá thì giá trị của buổi tiệc cưới nằm ở thực đơn mâm cỗ, để có được mâm cỗ cưới ngon chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết và bàn bạc cùng với Khách hàng để chọn ra những thực đơn chuẩn và phù hợp với gu ẩm thực của khách mời.

  Để có những món ăn tươi ngon thì việc chọn nguyên liệu vô cùng quan trọng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi nguyên liệu được chúng tôi chọn lọc kỹ lưỡng 100% từ các nhà cung cấp uy tín đảm bảo độ tươi sống. Hạn chế mức tối đa thực phẩm đông lạnh và các nguyên liệu sẵn. Và nói không với thực phẩm bẩn hết hạn vì chúng độc hại và ảnh hưởng sức khỏe mọi người .

  (c) An toàn vệ sinh thực phẩm

  Chúng tôi luôn tuân thủ mọi điều khoản về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn chú trọng vấn đề sức khỏe các khâu xử lý. Kiểm tra nghiêm ngặt về hạn sản phẩm, đảm bảo mức rủi ro thấp nhất trong ngày vui của bạn. Cũng chính vì vậy, dịch vụ nấu tiệc đám cưới tại nhà của chúng tôi luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn hàng đầu.

  – Các bạn hãy yên tâm khi sử dụng dịch vụ nấu tiệc đám cưới tại nhà vì chúng tôi luôn có nhiều chính sách ưu đãi cho các dịch vụ hoặc ưu đãi trọn gói với mức giá phù hợp với từng khách hàng.

  – Đặc biệt chúng tôi luôn tư vấn và hướng khách hàng đến những giải pháp tối ưu nhất, tiết kiệm được chi phí và thời gian.

  (e) Bên cạnh dịch vụ nấu tiệc đám cưới tại nhà tại Thanh Hóa chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác

  Luôn đa dạng hóa và làm mới mình trong các lĩnh vực. Vì vậy ngoài các dịch vụ nấu tiệc đám cưới tại nhà tại Thanh Hóa còn có các dịch vụ như Và với dịch vụ cung cấp suất ăn cho các doanh nghiệp đều được chúng tôi phục vụ tận nơi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà Quận Bình Tân
 • Lựa Chọn Nấu Tiệc Đám Cưới Tại Nhà
 • Nấu Tiệc Đám Cưới Trọn Gói Tại Nhà
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Quận 12 An Toàn Sang Trọng Trọn Gói
 • Nấu Tiệc Đám Giỗ Quận 1 An Toàn Sang Trọng Trọn Gói
 • Cung Cấp Suất Ăn Đám Cưới Tại Dĩ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Trung Bồi: Chủ Đề Ăn Uống
 • Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Món Ăn
 • Giới Thiệu Về Sở Thích
 • Chuyện ‘sinh Tồn’ Của Hai Cháu Bé Đi Lạc Trong Rừng
 • Các Món Ăn Thích Hợp Với Bệnh Nhân Ung Thư
 • Hiện nay, rất nhiều người theo truyền thống thích đám cưới tổ chức tại gia. Đặc biệt là ở các vùng quê thì hình thức này rất được ưu chuộng. Tất nhiên là hình thức này là tiết kiệm nhất vì không mất tiền thuê địa điểm và phí dịch vụ phát sinh.Trong lễ cưới Việt Nam, thông thường sẽ có một bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng hoặc tại gia để mời bạn bè đến chung vui. Tiệc cưới thể hiện sự tôn trọng của chủ nhà đối với khách mời. Nếu buổi tiệc cưới được tổ chức tại nhà sẽ có không gian ấm cúng và ý nghĩa hơn rất nhiếu.

  tại nhà xuất hiện sẽ là sự lựa chọn phù hợp dành cho các gia đình. Dịch vụ này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

  Bạn không cần phải lo lắng hay bận tâm suy nghĩ về việc tổ chức tiệc cũng như các khâu nấu nướng, các suất ăn của khách như thế nào. Bạn chỉ cần dành thời gian chuẩn bị những bộ trang phục lộng lẫy và lịch sự để tiếp đón các vị khách quý đến chung vui với bạn. Khoảng thời gian hạn hẹp là điều có thể thấy khi tổ chức tại nhà hàng. Họ luôn tuân theo một khoảng gian nhất định mà bạn thuê để tổ chức sự kiện. Thời gian bên người thân và bạn bè cũng sẽ rút ngắn lại. Những giây phút cùng nhau tâm sự, vui vẻ sẽ bị hạn chế bởi khung giờ quy định.

  Chi phí phát sinh ngoài tầm kiểm soát – gây tốn kém khi đặt tiệc tại nhà hàng. Việc lãng phí đồ ăn là chuyện rất bình thường khi bạn đặt tiệc tại các nhà hàng và khách sạn. Bạn cũng không thể mang đồ ăn về nhà khi bạn đặt dư bàn vì các lý do như: bạn bận tiếp khách không để ý, không kiểm soát được phát sinh hoặc quên mất. Hay các chi phí phát sinh không linh động giải quyết, vượt tầm kiểm soát gây lãng phí tiền bạc. Vì vậy, là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn về cả mặt thời gian và chi phí.

  • Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Vina Food.
  • Luôn nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ra các đảm bảo “Lượng” và “Chất” , mang lại nụ cười và niềm tin cho khách hàng.
  • Chuyên nghiệp từ thái độ, tác phong phục vụ đến kỹ năng chuyên môn.
  • Kết hợp hài hòa lợi ích của khách hàng, nhân viên, các đối tác và cả cộng đồng.
  • 100% cán bộ nhân viên Vina Food đã được đào tạo về nghiệp vụ.
  • Chi phí tối ưu, đảm bảo lợi ích tối đa khách hàng

  là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và Công ty Vina Food cung cấp suất ăn cho các công ty, bệnh viện, trường học, tiệc cưới. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên đam mê ẩm thực, mong muốn đem đến cho khách hàng những bữa ăn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTT).

  Như một lời tri ân gửi đến Quý Khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ mang đến những hiệu quả bất ngờ cho các quý Khách hàng từ những lần hợp tác cùng Vina Food .

  Địa chỉ: Số 1, Đường NI17, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hoà, T.X Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ Nấu Ăn Trọn Gói Tại Gia
 • Bé Ăn Ngon Với 4 Món Nui Bổ Dưỡng Cho Bữa Sáng
 • Mách Mẹ 4 Chiêu Nấu Cháo Ngon Siêu Tốc Dành Cho Bé
 • Chia Sẻ Cách Bán Xôi Vỉa Hè Có Lãi
 • Gợi Ý Thực Đơn Bữa Sáng Với Các Món Từ Thịt Bò
 • Cỗ Đám Cưới Gồm Những Món Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Marry Blog :: Thực Đơn Cỗ Cưới Đúng “chuẩn” Phong Tục Miền Bắc
 • Gợi Ý Những Món Ăn Sáng Dễ Làm Trong Ngày Ở Nhà Tránh Dịch Covid
 • Dịch Vụ Nấu Ăn Thuê Ở Sài Gòn
 • Dịch Vụ Nấu Ăn Quận 12 Giá Rẻ
 • 6 Điều Tuyệt Vời Khi Bạn Biết Nấu Ăn
 • Cỗ đám cưới gồm những món gì là thắc mắc chung của nhiều người. Cân đối như thế nào để các món ăn đãi tiệc cưới không những phải ngon, chất lượng mà lại phù hợp với khả năng kinh tế là điều không hề đơn giản. Để giúp bạn có thể chuẩn bị tiệc cưới chu đáo, Nấu cỗ 29 sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi cỗ lễ cưới nên có những món gì trong bài viết sau đây.

  Cỗ đám cưới gồm những món gì?

  Món ăn đãi tiệc cưới là yếu tố quan trọng để ấn tượng cho khách mời về đám cưới. Vì vậy, khi lên thực đơn cỗ cưới cần hiểu rõ ẩm thực vùng miền và hiểu rõ về khách mời.

  Thực đơn tiệc cưới bao gồm: Món khai vị, món chính và món tráng miệng.

  • Món khai vị trên bàn tiệc thường được đem ra trước món ăn chính khoảng từ 10 đến 15 phút. Món khai vị là những món ăn kích thích sự ngon miệng của khách mời và thường là các món ăn nhẹ nhàng.

  • Các món chính trong thực đơn tiệc cưới cần kết hợp hài hoà trong danh sách các món chính giữa chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong cỗ cưới, nên đa dạng các món ăn, kết hợp hài hòa như các món nhiều đạm với rau củ quả, món canh.

   Món tráng miệng: Sẽ không khó để chúng ta có thể chọn được những món tráng miệng phù hợp. Món tráng miệng có thể là chè, hoa quả,….để tiết kiệm chi phí, bạn nên lựa chọn hoa quả theo mùa, vừa ngon, chất lượng mà giá thành lại hợp lý.

  Mâm cỗ cưới nên tránh chỉ toàn các món ăn nhiều đạm mà không có rau củ quả và ngược lại. Đặc biệt, không nên chọn các món ăn quá cầu kỳ và khó khăn để có thể phù hợp với tất cả mọi người trong bữa tiệc.

  Gợi ý thực đơn mẫu cỗ đám cưới, cỗ đám cưới gồm những món gì cụ thể?

  Mẫu thực đơn tiệc cưới 01 (dành cho 6 người):

  1. Súp gà xé nấm

  2. Nộm bê bóp thấu

  3. Mực chiên bơ

  4. Gà xối mỡ da giòn

  6. Nem hải sản

  7. Canh măng móng giò

  10. Bia, nước ngọt

  11. Xôi hoàng phố

  12. Củ quả luộc chấm xì dầu

  Mẫu thực đơn tiệc cưới 02 (dành cho 6 người):

  1. Súp ngô kem gà

  2. Tôm chiên trứng muối

  3. Cá quả sốt ngũ liễu

  4. Ba ba om chuối đậu

  7. Bia, nước ngọt

  8. Gà quay sốt nấm

  9. Mực xào ngũ sắc

  11. Xôi trắng

  Nấu cỗ 29 chuyên nhận đặt cỗ cưới, cỗ tân gia

  Ở đâu nấu cỗ đám cưới ngon?

  Không chỉ có kinh nghiệm tư vấn cỗ đám cưới gồm những món gì, Nấu cỗ 29 còn là đơn vị nấu cỗ nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên nấu cỗ đám cưới và được rất nhiều khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ nấu cỗ của chúng tôi.

  Với đội ngũ đầu bếp kinh nghiệm, am hiểu ẩm thực nhiều vùng miền. Hơn nữa thực phẩm được Nấu côc 29 sử dụng 100% là thực phẩm sạch, an toàn giúp cho mâm cỗ tiệc cưới của gia đình bạn thêm sang trọng, trọn vẹn hơn.

  Để nhận tư vấn miễn phí về menu tiệc cưới hay dịch vụ nấu cỗ tiệc cưới trọn gói, tiết kiệm, vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được phục vụ. Chân thành cảm ơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ Nấu Ăn Tiệc Cưới Có Cần Đăng Ký Kinh Doanh?
 • Dịch Vụ Nấu Tiệc Đám Cưới Ngon
 • Top 5 Trang Web Dạy Nấu Ăn Bạn Nhất Định Phải Biết
 • Các Món Ngon Sáng Nấu Ngon Bổ Dưỡng Dễ Làm
 • Thuyết Trình Món Ăn 8/3
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100