Laplace M Công Thức Nấu Ăn Lv 15

--- Bài mới hơn ---

 • 9X Độc Thân Ngày Nào Cũng Mang Cơm Ngon Đi Làm Khiến Nhiều Chị Em Theo Không Kịp
 • Nồi Ủ Chân Không Makxim Nghệ Thuật Nấu Ăn Ngon
 • ‘tôi Đã Xuất Hiện Đúng Lúc Người Mỹ Cần!’
 • Mật Ong Nuôi Có Tốt Không? So Với Mật Ong Rừng, Mật Nào Tốt Hơn
 • Mật Ong Để Được Bao Lâu? Cách Nhận Biết Mật Ong Bị Hỏng
 • Laplace M Công Thức, Laplace M Công Thức Món ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn Lv 15, Định Lý Laplace, Phương Trình Laplace, Định Luật Laplace, Kỹ Năng Asura Laplace M, Laplace M Hướng Dẫn Class, Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Thực Hiện Chính Sách ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Từ Thực Tiễn Tỉnh Hưng Yên, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hieenjchur Trương Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Nhà Nwowcsvaf Thực Hiện Chỉ T, 1 Ancol Có Công Thức Thực Nghiệm Là (c2h5o)n, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Thức ăn Chăn Nuôi, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Thông Tư Số 78 Của Bộ Công An Về Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cảnh Sát Khu Vực , Thông Tư 78 Bộ Công An Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cskv, Báo Cáo Thực Tập Tăng Mức Độ Nhận Diện Thương Hiệu Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Và Cộng Sự Năm, Tham Luận Công Tác Xã Hội Tình Nguyện Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Dân Vận, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Của Công Ty Jhdsbk, Công Thức Tính Công Suất Động Cơ Đốt Trong, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Fjhjd, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Mttq Việt Nam Về Công Tác Nhân Sự Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Làng, Cong Tác Lanh Đao Thuc Hiện Chu Trường Cua Đảng Chinh Sách Pháp Luật Của Nha Nước Trong Cong Tác Gia, Công Văn Đôn Đốc Nhắc Nhở Thực Hiện Công Tác Pccc, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Nội Thất, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Báo Cáo Thực Tập Về Công Tác Chứng Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Quý Iv Và Kế Hoạch Công Tác Quý, 2 Công Thức Tính Công Suất, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Thức Tính Công, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Công Thức Đạo Hàm Log, Công Thức 2×2, Công Thức Hạ Bậc, 9 Công Thức Đạo Hàm, Công Thức H/6, Cộng 2 Đơn Thức, Hóa 8 Công Thức Hóa Học, Công Thức T K+1, Công Thức 996, Công Thức T, Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty, Công Thức Số 9, Công Thức T- H-t’ Là Gì, Công Thức T Nén, Công Thức C K Của N, Công Thức Lý 9, Công Thức Hóa 9, Công Thức Hóa Học Của Khí Oxi Là, Công Thức Although, Công Văn 01 Về Thể Thức Văn Bản, Công Thức Độ Tự Cảm, Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 12, Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 11 Học Kì 2, Công Thức 8 Thì, 3 Công Thức Wish, Công Thức 80/20, I Wish Công Thức, Xác Thực Xe Của Công An, Hàm If Công Thức, Công Thức I Would Rather, Công Thức Y âng, 7 Công Thức Oll, Báo Cáo Thực Tập Công Ty May 10, Công Thức 72h Ra Đơn, (a+b)^n Công Thức, Công Thức 8 9, Công Thức Đạo Hàm Cấp Cao, Công Thức Đạo Hàm, Công Thức H Hóa Học, Công Thức H Max, Công Thức If, If Công Thức, Công Thức If 3, Công Thức Sin^8x + Cos^8x, Công Thức If 2, Công Thức It Take, Công Thức If Only, Công Thức Lý 8, Công Thức Hóa 8, Công Thức 70, Công Thức After, 1 Công Thức, Công Thức Gia Tốc, Công Thức Vật Lý 10, 12 Công Thức Thì, Công Thức B ống Dây, (a-b)^3 Công Thức, Công Thức Cảm ứng Từ, ẩn Công Thức, G Công Thức Hóa Học, G/mol Công Thức, Công Thức Anh Văn, Công Thức Anh Văn Lớp 10,

  Laplace M Công Thức, Laplace M Công Thức Món ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn, Laplace M Công Thức Nấu ăn Lv 15, Định Lý Laplace, Phương Trình Laplace, Định Luật Laplace, Kỹ Năng Asura Laplace M, Laplace M Hướng Dẫn Class, Đề Cương Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Thực Hiện Chính Sách ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Từ Thực Tiễn Tỉnh Hưng Yên, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hieenjchur Trương Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Nhà Nwowcsvaf Thực Hiện Chỉ T, 1 Ancol Có Công Thức Thực Nghiệm Là (c2h5o)n, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Thức ăn Chăn Nuôi, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Thông Tư Số 78 Của Bộ Công An Về Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cảnh Sát Khu Vực , Thông Tư 78 Bộ Công An Quy Định Trình Tự Thực Hiện Công Tác Cơ Bản Của Cskv, Báo Cáo Thực Tập Tăng Mức Độ Nhận Diện Thương Hiệu Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Và Cộng Sự Năm, Tham Luận Công Tác Xã Hội Tình Nguyện Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Dân Vận, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Của Công Ty Jhdsbk, Công Thức Tính Công Suất Động Cơ Đốt Trong, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Fjhjd, Hướng Dẫn Thực Hiện Điều Lệ Mttq Việt Nam Về Công Tác Nhân Sự Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận Làng, Cong Tác Lanh Đao Thuc Hiện Chu Trường Cua Đảng Chinh Sách Pháp Luật Của Nha Nước Trong Cong Tác Gia, Công Văn Đôn Đốc Nhắc Nhở Thực Hiện Công Tác Pccc, Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Nội Thất, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Báo Cáo Thực Tập Về Công Tác Chứng Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Quý Iv Và Kế Hoạch Công Tác Quý, 2 Công Thức Tính Công Suất, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Thức Tính Công, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Xây Dụng Công Trình Dân Dụng, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt, Thực Hành Tìm Hiểu Vùng Công Nghiệp Truyền Thống ở Đông Bắc Hoa Kì Và Vùng Công Nghiệp Vành Đai Mặt , Công Thức Đạo Hàm Log, Công Thức 2×2, Công Thức Hạ Bậc, 9 Công Thức Đạo Hàm, Công Thức H/6, Cộng 2 Đơn Thức, Hóa 8 Công Thức Hóa Học, Công Thức T K+1, Công Thức 996, Công Thức T, Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty, Công Thức Số 9, Công Thức T- H-t’ Là Gì,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đi Về Nơi Hoang Dã
 • Con Gấu Trúc Nấu Ăn Bánh Pizza Cho Android
 • Nấu Ăn Đầu Bếp Trẻ Em Trò Chơi
 • Đầu Bếp Nấu Ăn Trò Chơi Nấu Ăn Cho Trẻ Em Gái Cho Android
 • Bộ Sách Giúp Trẻ Thích Nấu Ăn
 • Công Thức Nấu Ăn Laplace M Tất Cả Level

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Thuật Nấu Ăn Là Gì?
 • Khám Phá 20++ Món Ngon Miền Tây Hấp Dẫn Lấy Lòng Mọi Du Khách
 • Khóa Học Nấu Ăn Miễn Phí Tại Hà Nội
 • Review Top 25 Món Ăn Nhật Bản Cực Ngon Ăn Một Lần Nhớ Cả Đời
 • Top 10 Món Ăn Nhật Bản Phải Thử Một Lần Trong Đời
 • Bạn có thể tăng Xếp hạng Trận đấu thông qua trang bị, kỹ năng, phòng thủ … trong Laplace M. Ngoài ra, thực phẩm có thể giúp bạn tăng điểm BR của nhân vật.

  Bạn cần tìm đủ nguyên liệu để nấu một món ăn, các món ăn sẽ được hình thành theo công thức và có tỷ lệ thành công. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ nhận được các món ăn như mì ăn liền giá rẻ, mì ăn liền cay … Nếu tệ hơn, bạn sẽ nhận được Thất bại.

  Công thức Laplace M cấp 1

  Mì trứng Khoai tây nghiền Súp lạnh Kim Túc Bóng cá Cá Bạch Hoa

  Công thức Laplace M cấp 5

  Trứng ốp la Cá tuyết Pizza Xiên thịt cừu Súp dũng cảm Pasta Noodles (Cần mua công thức nấu ăn từ NPC)

  Công thức Laplace M cấp 10

  Gà Bắc Kinh Gà cuộn với phô mai Cá tuyết Alaska Burger gà giòn Sườn cừu đam mê

  Công thức Laplace M cấp 15

  Thịt cừu hầm Cơm gà phô mai Sườn cừu tiêu đen

  • BR: 5400
  • HP: +10800
  • Tấn công + Phòng thủ: 360
  • Hiệu ứng đặc biệt: Chém DMG: 2.0-4.0%, Thẻ trợ giúp: 3

  Mì hải sản Tây Ban Nha (Yêu cầu mua công thức từ NPC) Mực chiên

  Công thức Laplace M cấp 20

  Salad tươi Salad mực Phi lê cừu chiên Mushies Pies (Cần mua công thức tại NPC)

  Tôm hùm nướng phô mai

  Công thức Laplace M cấp 25

  Gỗ sồi nướng Phoenix Mực cầu vồng (Có thể thay thế bằng thịt gà, thịt cừu …) Sukiyaki hải sản Cá hồi nướng (Lấy trong túi NPC)

  Đây là những công thức mới nhất của Laplace M, có vẻ phức tạp hơn nhiều so với công thức phù hợp với DTCL mùa 3. Nếu có thêm bất kỳ công thức nấu ăn nào của Laplace M. Admin, nó sẽ cập nhật thêm cho bạn biết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghệ Thuật Nấu Ăn Là Gì ? Tại Sao Nấu Ăn Là Một Nghệ Thuật
 • Nấu Ăn Là Một Nghệ Thuật Mà Người Đầu Bếp Cũng Là Một Nghệ Sĩ.
 • Trưa Nay Ăn Gì? Dưới Đây Là 27 Thực Đơn Bữa Cơm Trưa Bình Dân Cho Mọi Nhà
 • Trưa Nay Ăn Gì? 17 Thực Đơn Dễ Làm, Ngon, Rẻ Cần Biết!
 • Ngành Nấu Ăn Thi Khối Nào? Trường Nào Đào Tạo Ngành Đầu Bếp?
 • Mì Somen Hakubaku Nhật Cho Bé 5M+

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 7 Máy Xay Hấp Thức Ăn Cho Bé Ăn Dặm Tốt Nhất Hiện Nay
 • Máy Xay Hấp Thức Ăn Cho Bé Tốt Nhất 2022
 • Những Loại Rau Củ Giàu Dinh Dưỡng Cho Bé Ăn Dặm
 • Cháo Lươn Nấu Với Rau Gì Cho Bé Ăn Dặm Là Tốt Nhất?|Azngon|Note
 • 6 Món Súp Nóng Hổi Cho Bé Ăn Dặm Giàu Dinh Dưỡng Giúp Bé Tăng Cân
 • Somen là loại mì của Nhật Bản rất mảnh (đường kính không quá 1.3 mm) làm bằng bột mỳ và nước muối. Loại mì này thường dùng lạnh. Đường kính chính là đặc điểm phân biệt của Somen với hai loại mỳ dày hơn là hiyamugi và mỳ udon Nhật Bản (đều làm từ bột mì). Somen đường tạo hình bằng cách kéo giãn bột như một số loại mì Udon, Quá trình làm mỏng và kéo dài các sợi mì cần phải qua tới 30 bước khác nhau trong 36 giờ đồng hồ. Sau đó,mì còn phải giữ trong kho 1 đến 2 năm để chín và ngấu, sau đó mới được mang ra ăn.

  Somen thường dùng lạnh vì được chan với nước đá kèm theo chút rau xanh, các loại củ quả hay các loại thịt khác nhau và chấm với một loại nước chấm nhạt gọi là Tsuyu. Tsuyu thường là một loại nước chấm làm từ katsuobushi (một loại cá ngừ khô) có thể được pha thêm hương vị hành ta, gừng hoặc myoga. Vào mùa hè, mỳ Somen ướp lạnh được xem là một món ăn giúp “giải nhiệt cuộc sống”. Ngoài ra, Món mỳ Somen còn được trình bày và thưởng thức một cách cầu kì với rất nhiều các hương vị khác nhau tuỳ thuộc vào khẩu vị thực khách.

  Thành phần: Bột lúa mạch, muối

  Bước 1: Cho mì somen vào luộc.

  Đối với trẻ 5 tháng hoặc 7 tháng thì luộc 20 – 25 phút.

  Đối với trẻ 9 tháng thì luộc khoảng 15 phút.

  Đối với trẻ từ 11 tháng thì luộc khoảng 13 phút.

  Bước 2: chế biến

  Khi mì somen đã được luộc mềm các mẹ đổ ra cho ráo nước, rồi cắt nhỏ theo độ ăn thô của con, các mẹ có thể dùng mỳ somen nếu súp, xào … tùy các mẹ chế biến. Với các bé nhỏ chưa ăn thô được các mẹ có thể giã hoặc xay nhuyễn rồi chế biến các món cháo, súp cho con.

  Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

  Trọng lượng: 270g

  Xuất xứ: Hakubaku – Nhật Bản

  Cách chế biến mì Somen cho bé:

  – Nước dashi

  – Mỳ Somen luộc mềm, xả qua nước lạnh: Bé 7m thì cắt nhỏ nghiền nhỏ, bé 9-10m cắt đoạn 1cm, bé lớn ăn thô tốt mẹ có thể để đoạn dài

  – Cà chua bóc vỏ, bỏ hạt, luộc chín, nghiền nhuyễn

  – Thịt mài mịn or băm nhỏ tuỳ độ thô. Bé nhỏ thì ko cần xào, bé lớn thì phi hành xào lên, cho thêm chút nước tương của bé cho thơm ngon

  – Nước dùng: dùng nước dashi nấu từ cá bào rong biển( bé nhà mình rất thích nước này) còn các mẹ có thể thay đổi tuỳ theo

  – Cho hỗn hợp đã chế biến trên trộn vào nhau. Thêm 2,5ml dầu olive nguyên chất là bé đã có món ăn ngon tuyệt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Cách Chế Biến Mì Ăn Dặm Cho Bé Yêu Thêm Thú Vị
 • Tổng Hợp Công Thức Món Ăn Từ Sữa Mẹ Giúp Bé Tăng Cân Nhanh Chóng
 • 5 Nồi Nấu Cháo Chậm Tốt Nhất 2022
 • Nên Mua Nồi Nấu Cháo Cho Bé Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay?
 • Bí Quyết Nấu Cháo Lươn Cho Bé Ăn Dặm Thơm Ngon, Kích Thích Nhu Cầu Ăn Cho Trẻ
 • Bột Ăn Dặm Fruto Gạo Và Sữa 4M+

  --- Bài mới hơn ---

 • Bột Ăn Dặm Fruto Nga Vị Táo Dâu Tây Lúa Mì
 • Bột Ăn Dặm Fruto Nga Vị Kiều Mạch, Sữa, Mận
 • Bột Ăn Dặm Fruto Nga Cho Bé 5 Tháng
 • 【Top 7】Shop Bán Bột Ăn Dặm Fruto Cho Bé
 • Cháo Hạt Sen Cho Bé 6, 7 Tháng Ăn Dặm Ngon + Dinh Dưỡng
 • Mô tả

  Bột ăn dặm Fruto gạo và sữa 4m+ cho bé làm quen với bữa ăn dặm

  Bột ăn dặm Fruto gạo và sữa 4m+ dành cho các bé trong độ tuổi tập ăn dặm từ 4 tháng trở lên, cung cấp những chất dinh dưỡng thiết phù hợp cho cơ thể bé phát triển đầy đủ và toàn diện.

  Bột ăn dặm Fruto Kawa có thể chế biến nhanh chóng, đơn giản và thích hợp cho bữa ăn chính cũng như bữa ăn phụ của bé.

  Sản phẩm được sản xuất từ các thành phần tự nhiên gồm có: Kiểu mạch, sữa tươi, quả đào, quả mơ… bổ sung 12 loại khoáng chất như canxi, sắt, kẽm…. Vitamin А, D, Е, В1, В2, В6, В12, РР, С.

  Bột ăn dặm không sử dụng chất tạo màu nhân tạo, chất tạo hương vị hay chất bảo quản nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của bé.

  Hướng dẫn pha bột ăn dặm Fruto Kawa cho bé

  – Bột có thể pha với nước ấm, nước sữa, nước hoa quả, nước thịt & rau… làm sao cho bé ăn ngon miệng là được.

  – Nên pha bột với nước ấm trong khoảng từ 50 đến 70 độ C.

  – Bột có thể đặc hoặc lỏng tuỳ theo chế độ ăn của bé. Các mẹ nên cho bé ăn từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều cho hệ tiêu hoá của bé quen dần.

  – Sản phẩm đã mở miệng bảo quản ở nơi khô thoáng không quá 20 ngày (không bảo quản trong tủ lạnh).

  – Công thức pha bột ăn dặm Fruto:

  • Giai đoạn tập ăn dặm (4-6 tháng): Pha 1 muỗng bột với 4-5 muỗng nước (hoặc sữa, nước hoa quả): Cho bé ăn 1 lần/ngày.
  • Giai đoạn dưới 12 tháng: Pha 3 muỗng canh (50gram) với 150ml nước (nước hoa quả hoặc nước thịt & rau xay nhuyễn). Cho bé ăn 2 lần/ngày.
  • Giai đoạn từ 12-24 tháng: Pha 3 muỗng canh (50gram) với 150ml nước sữa (hoặc hoa quả hoặc thịt & rau xay nhuyễn). Cho bé ăn 3 lần/ngày.

  Tham khảo clip hướng dẫn pha bột ăn dặm Fruto Nga của Baby and Mom.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trẻ Ăn Dặm Với Cá Hồi Mẹ Nên Thuộc Làu
 • Thực Đơn Cơm Nát Cho Con Ăn Dặm Trên 8 Tháng Tuổi
 • Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé 7 Đến 8 Tháng Tuổi
 • 10 Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé Từ 5
 • Nấu Cháo Trứng Gà Cho Bé Ăn Dặm,vừa Đơn Giản Vừa Đủ Chất.
 • Cốc Nấu Cháo Pigeon 280Ml – Cho Trẻ 5M+

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Cháo Cà Rốt Bông Cải Xanh Cho Bé Ăn Dặm – Ăn Dặm 3In1
 • Chế Biến Nhanh Các Món Ăn Dặm Với Cải Bó Xôi
 • Bật Mí Cách Nấu Đồ Ăn Dặm Giúp Mẹ Bận Rộn Cực Nhàn
 • Dầu Dừa Có Nấu Ăn Được Không?
 • Cách Sử Dụng Dầu Ô Liu Olivoilà Trong Nấu Ăn
 • CỐC NẤU CHÁO PIGEON 280ml – cho trẻ 5m+

  Cốc nấu cháo Pigeon được làm từ thép không rỉ (Inox) cao cấp chịu nhiệt cao dùng trong việc chế biến thực phẩm cho bé

  Trên cốc có vạch chia rõ ràng theo tỉ lệ cháo hoặc cơm tuỳ theo độ loãng mà các Mẹ muốn nấu cho bé ăn

  Dùng cốc nấu cháo Pigeon đặt vào nồi cơm điện sẽ giúp Mẹ tiết kiệm thời gian nấu riêng cho bé, đồng thời cốc nhỏ gọn nên thức ăn sẽ không dính vào cốc như các Mẹ nấu bằng nồi riêng cho bé ăn

  Bộ sản phẩm gồm: 1 muỗng đong gạo + 1 rây thức ăn + 1 cốc nấu cháo có chia vạch + 1 đồ nhấc cốc ra mà không làm nóng tay + 1 nắp đậy.

  Dung tích: 280ml

  – Lưu ý:

  + Khi đặt Cốc nấu cơm nát Pigeon vào giữa nồi cơm điện, không được cho nắp đậy và rây lọc vào nồi cơm.

  + Khi dùng lò vi sóng để hâm cháo, phải bỏ lưới nghiền.

  + Dùng vải mềm để rửa bát nấu cháo.

  – Cách đong và định lượng cho bé:

  – Sau khi đong gạo, cho vào ca rồi đậy nắp lưới lên, cho nước vào để rửa gạo cho sạch, gạn sạch.

  – Cho nước nấu cháo theo vạch có sẵn trên cốc nấu

  – Cho cốc nấu vào giữa nồi cơm (lưu ý là không đậy nắp & cho nắp lưới vào & gạo trong cốc phải ở dưới mức nước có sẵn trong nồi cơm của gia đình)

  – Bé sẽ có cháo ăn sau khi cơm của cả nhà chín (khoảng 40 phút-60 phút)

  – Đối với các bé ăn bột, các mẹ vẫn nấu cháo, rồi lấy rây nghiền cháo thành bột. Cách này sẽ làm bột ngon hơn là quấy bằng bột gạo xay. Lý do: hạt gạo chín tận lõi sẽ làm cháo nhuyễn và rất ngon, và tất nhiên bột cũng sẽ rất ngon. Sau đó các mẹ vẫn có thể cho rau thịt…theo ý mình và sở thích của em bé.

  Bạn dùng thìa (đi kèm) để đong gạo.

  + Nếu bé từ 5-6 tháng tuổi: đong 1-3 thìa gạo để nấu cháo loãng nhất

  + Nếu bé từ 7-8 tháng trở lên: đong 2-5 thìa gạo để nấu cháo đặc dần

  + Nếu bé từ 9 tháng tuổi trở lên đong 3-8 thìa gạo để nấu cháo đặc

  – Định lượng chuẩn của gạo và nước như sau:

  Cột ghi số 10: Tương ứng với tỉ lệ gạo/nước = 1/10. Tỉ lệ này được dùng nấu cháo cho bé 5,6 tháng ăn dặm.

  + Lượng gạo sử dụng có thể là 1, 2 thìa.

  + Theo tỉ lệ này thì: 1 thìa gạo nấu được 60g cháo.2 thìa gạo nấu được 120g cháo.

  + Do đó tại cột số 10 có hai vạch số 1 và 2.

  Cột ghi số 7: Tương ứng với tỉ lệ gạo/nước = 1/7. Tỉ lệ này được dùng nấu cháo cho bé 7,8 tháng ăn dặm.

  + Lượng gạo sử dụng có thể là 2, 3, hoặc 4 thìa.

  + Theo tỉ lệ này thì:2 thìa gạo nấu được 80g cháo. 3 thìa gạo nấu được 120g cháo. 4 thìa gạo nấu được 160g cháo.

  + Do đó tại cột số 7 có ba vạch được đánh số từ số 2 đến 4.

  Cột ghi số 5: Tương ứng với tỉ lệ gạo/nước = 1/5. Tỉ lệ này được dùng nấu cháo cho bé từ 9 tháng.

  + Lượng gạo sử dụng có thể là 3, 4, 5, hoặc 6 thìa.

  + Theo tỉ lệ này thì: 3 thìa gạo nấu được 90g cháo. 4 thìa gạo nấu được 120g cháo. 5 thìa gạo nấu được 150g cháo. 6 thìa gạo nấu được 180g cháo.

  + Do đó tại cột số 5 có ba vạch được đánh số từ số 3 đến 6.

  Hướng dẫn sử dụng:

  1. Đong lượng gạo định nấu , vo gạo thật sạch. Dùng rây đậy cốc lại rồi đổ hết nước vo gạo ra ngoài.

  2. Đổ nước nấu cháo theo mức vạch ghi trong lòng cốc cháo (tương ứng với số thìa gạo đổ vào). Ví dụ nấu cháo tỉ lệ 1:10, đong 2 thìa gạo thì đổ nước đến mức vạch số 2 của cột ghi số 10. Còn nếu đong 1 thìa gạo thì đổ nước đến mức vạch số 1 của cột ghi số 10.

  – Đặt cốc nấu cháo đã chứa lượng gạo và nước theo chuẩn vào giữa nồi cơm điện (phải đặt trên lớp gạo trong nồi cơm điện). Chú ý: không được cho nắp và rây vào nồi cơm nấu cùng.

   Ấn nút nấu cơm. Sau khi cơm chín, thì ủ cốc cháo thêm khoảng15- 30 phút trở lên rồi mới nhấc ra bằng nắp đậy bằng nhựa màu vàng.

  – Dùng đầu còn lại của thìa nghiền cháo rây qua lưới (trong trường hợp nấu cháo theo tỉ lệ 1/10

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nấu Ăn Dễ Dàng Với Nồi Chiên Không Dầu – 100 Công Thức Bùng Nổ Hương Vị
 • Lưu Ý Trong Cách Nấu Cháo Dinh Dưỡng Cho Bé 7 Tháng Tuổi Mẹ Nên Biết
 • Cách Nấu Bột Trứng Cho Trẻ Ăn Dặm
 • Hướng Dẫn Cách Nấu 18 Món Cháo, Súp Ăn Dặm Thơm Ngon Cho Bé 6 – 24 Tháng
 • Cháo Tôm Nấu Với Rau Gì Khiến Bé Lười Ăn Cũng Thích Mê
 • Định Nghĩa Nấu Ăn Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Nấu Ăn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Có Biết: Nấu Ăn Có Thể Giúp Bạn Hạnh Phúc Hơn?
 • Chuyện Ít Biết Về Bữa Ăn Của Vua Triều Nguyễn
 • Tìm Hiểu Bữa Ăn Của Hoàng Đế
 • Cách Phân Biệt Và Ứng Dụng Các Loại Đường Dùng Trong Làm Bánh
 • # Top Chất Ngọt Tự Nhiên Thay Thế Đường Kính Trong Nấu Ăn
 • Dựa trên từ tiếng Latin coctĭo, khái niệm nấu ăn đề cập đến hậu quả và quá trình nấu một cái gì đó . Động từ này, trong khi đó, mô tả thực tế để lại một thực phẩm thô trong điều kiện phù hợp để tiêu thụ thông qua một quy trình dựa trên hành động đun sôi hoặc hơi nước . Theo một nghĩa tương tự, nấu ăn là để lộ một thứ nhất định trước tác động của nhiệt để nó có được những tính chất nhất định .

  Nấu ăn, như nhiều bạn sẽ biết, làm cho hầu hết các sản phẩm mềm hơn và ngon hơn. Quá trình cũng góp phần bảo quản tốt các bữa ăn. Tuy nhiên, hầu hết các loại trái cây và rau quả không yêu cầu nấu ăn vì chúng có thể được ăn trong khi chúng còn sống. Ngoài ra, điều đáng nhớ là có những lúc thịt và cá được ăn sống, mặc dù chúng là trường hợp ngoại lệ.

  Khi nói về việc nấu các loại thực phẩm, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng tùy thuộc vào sản phẩm đó, thuộc tính mà anh ta có, thời gian của hành động này sẽ khác nhau. Vì vậy, ví dụ, người ta đã xác định rằng các loại đậu tươi, trong đó có đậu xanh hoặc atisô, nên nằm trong khoảng từ năm đến mười phút.

  Trước mặt họ, các loại đậu khô như trường hợp của đậu lăng hoặc đậu xanh có một số đặc điểm xác định rằng thời gian thiết lập cho việc nấu ăn của họ là khoảng hai mươi phút.

  Mặt khác, mì ống cần khoảng sáu phút; cá đòi hỏi thời gian nấu từ bốn đến mười phút; và thịt là bình thường đó là khoảng mười phút khoảng.

  Cũng cần lưu ý rằng việc nấu ăn gây ra sự thay đổi trong các hợp chất sinh hóa và vật lý của mỗi loại thực phẩm, thông qua làm mềm, đông máu, sưng hoặc hòa tan. Nhiệt cũng đảm bảo sự phá hủy hoàn toàn các tác nhân gây bệnh hoặc truyền bệnh và có trong thực phẩm tươi sống.

  SalmonellaEscherichia coli, ví dụ, có thể được loại bỏ nhờ nấu ăn. Một số axit amin và ancaloit tự nhiên gây độc cho con người cũng có thể bị phá hủy bởi các quá trình nấu ăn.

  Các phương pháp nấu ăn phổ biến nhất là ba: nấu trong môi trường nước, nấu trong môi trường béonấu trong môi trường không khí .

  Việc nấu ăn trong một môi trường nước thông thường hơn bao gồm ngâm thực phẩm trong nước sôi hoặc trong bồn nước. Nấu ăn, mặt khác, có thể được thực hiện trong hơi nước hoặc trong nồi áp suất.

  Đối với chất béo, nấu ăn phổ biến nhất được thực hiện trong các loại dầu hoặc chất béo ở nhiệt độ vượt quá một trăm độ C.

  Cuối cùng, nấu ăn trong môi trường trên không bao gồm thiết lập tiếp xúc trực tiếp và gần gũi với ngọn lửa hoặc bất kỳ nguồn nhiệt nào khác, chẳng hạn như trên vỉ nướng hoặc trong lò nướng .

  Ngoài tất cả những điều trên, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng nấu ăn cũng là một trong những giai đoạn quan trọng nhất diễn ra trong quá trình sản xuất gốm thủ công. Đặc biệt, đối với các chuyên gia của lĩnh vực nghệ thuật này là giai đoạn quan trọng nhất bởi vì đó là thời điểm có thể trang bị các tác phẩm với các đặc tính trang trí của chúng.

  Bằng cách này, người ta đã xác định rằng giai đoạn nấu của quy trình nghệ nhân nói trên sẽ đầy đủ và hoàn hảo khi có thể tránh được rằng miếng đó không có khuyết điểm và do đó, nó có chất lượng tốt nhất có thể hữu ích và tự tung ra thị trường nó có thể được mua bởi những người mua muốn nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nấu Ăn Thú Vị Với Chảo 2 Mặt Happy Call
 • Nên Chưng Hoa Gì Ngày Tết Để Mang Tài Lộc Vào Nhà Ý Nghĩa Các Loại Hoa Cắm Bàn Thờ Ngày Tết
 • 15 Phương Pháp Chế Biến Món Ăn Cơ Bản, Đầu Bếp Nào Cũng Cần Thành Thạo
 • Chill Là Gì? Cách Dùng Chill Như Thế Nào Cho Đúng Và Ngầu
 • Quy Đổi Các Đơn Vị Đo Lường Trong Nấu Ăn Thế Nào Cho Đúng?
 • Đặc Điểm Của Bột Ăn Dặm Hipp Vị Gạo Sữa Cho Trẻ Từ 4M

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ 7 Tháng Trở Lên
 • Phân Loại Các Loại Bột Ăn Hipp Cho Trẻ Theo Tháng Tuổi
 • Bột Ăn Dặm Hipp Cho Bé Từ 6 Tháng Tuổi
 • Bột Ăn Dặm Heinz Có Tốt Không? Vị Nào Ngon? Mua Ở Đâu?
 • Bột Ăn Dặm Heinz Nga Vị Bắp Ngọt (5 Tháng)
 • Đặc điểm của bột ăn dặm HiPP vị gạo sữa cho trẻ từ 4M

  Bột ăn dặm HiPP có mùi thơm, vị ngọt nhẹ, đó là hương vị đặc trưng của vani. Bột ăn dặm HiPP vị gạo sữa là loại bột ăn dặm khởi đầu, bột ăn dặm cho trẻ tập ăn dặm, giai đoạn mà trẻ cần được làm quen nhiều hơn với các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ.

  Bột ăn dặm vị gạo sữa HiPP chứa tới 45% sữa bột tăng trưởng, cung cấp năng lượng cho trẻ trong giai đoạn này. Ngoài ra, bột còn bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ như:

  • Bổ sung chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa
  • Bổ sung vi chất Sắt thiết yếu rất quan trọng trong quá trình tạo máu và phát triển trí tuệ của trẻ
  • Bổ sung các lợi khuẩn Probiotic giúp cơ thể ngăn chặn được các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột, tối ưu hệ tiêu hóa, điều hòa hệ miễn dịch
  • Bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu để cơ thể phát triển toàn diện nhất.

  Hướng dẫn sử dụng

  Về công thức pha bột:

  • Trẻ từ 4 tháng: 40g bột ăn dặm(3-4 thìa bột) /120ml nước = 160g bột thành phẩm cho bé).
  • Trẻ từ 6 tháng: 45g bột ăn dặm (khoảng 4 thìa đầy) /135ml = 180g
  • Trẻ từ 8 tháng tuổi: 50g bột ăn dặm (4-5 thìa)/150ml = 200g

  Với bé 4 tháng ăn dặm có thể coi là hơi sớm, mẹ chỉ nên cho bé 4 tháng tuổi ăn dặm khi bé có các dấu hiện sẵn sàng ăn dặm. Ngoài ra, cũng không nên cho bé ăn dặm quá muộn, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng ăn cũng như hành trình ăn dặm của bé sẽ trở lên khó khăn hơn rất nhiều.

  Cách pha bột ăn dặm HiPP vị gạo sữa:

  Nước sạch đun sôi để nguội tới 50 độ C. Đong đủ lượng nước cần pha bột cho bé ra bát, đĩa. Cho lượng bột cần pha cho bé vào và khuấy đều tay để hòa tan bột ăn dặm. Để trong khoảng 1 phút để bột có thể nở tới sánh mịn. Cần lưu ý kiểm tra nhiệt độ của bột ăn dặm trước khi cho bé ăn để không khiến bé bị bỏng nhiệt.

  Giá bán của bột ăn dặm HiPP vị gạo sữa

  Hiện bột ăn dặm HiPP vị gạo sữa có giá bán 129.000đ/hộp 250g. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại bột ăn dặm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bé khi sử dụng các loại bột ăn dặm. Mẹ cần đặc biệt chú ý tới việc lựa chọn các cửa hàng, chuỗi cửa hàng lớn, độ uy tín cao để lựa chọn mua cho bé các loại bột ăn dặm uy tín nhất.

  Ngoài bột ăn dặm HiPP, Blog cũng xin được gợi ý tới các mẹ một loại bột ăn dặm cũng rất tốt cho bé đó là bột ăn đặm Heinz. Một loại bột cũng được đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm và được nhiều mẹ Việt Nam tin dùng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Nấu Cháo Hạt Sen Cho Bé Ăn Dặm Siêu Ngon
 • Bột Ăn Dặm Fruto Nga Cho Bé Đủ Vị Cho Bé Trên 4 Tháng
 • Bột Ăn Dặm Fruto Nga Cho Bé
 • Review Bột Ăn Dặm Nga Nào Tốt Nhất Giữa Kawa, Fruto, Heinz
 • Bột Ăn Dặm Hipp Cho Bé Từ 8 Tháng Tuổi
 • Mua Vách Ngăn Bàn Làm Việc Cho Văn Phòng 20M2

  --- Bài mới hơn ---

 • Mua Vách Ngăn Bàn Làm Việc Cho Văn Phòng Diện Tích 75M2
 • Hàu Biển Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Bổ Dưỡng Nhất?
 • Ruột Hàu Sữa Làm Món Gì Ngon 04/2021
 • Hàu Hương Làm Món Gì Ngon 04/2021
 • Cồi Hàu Điếu Làm Món Gì? Điểm Qua Những Món Ăn Ngon Tuyệt Hảo
 • Cập nhật vào 28/05

  Tùy không gian văn phòng diện tích 20m2 mà các doanh nghiệp có thể mua vách ngăn bàn làm việc chất liệu kính, gỗ, gỗ – kính phù hợp.

  Vách ngăn gỗ – kính DK-NM022

  Vách ngăn gỗ kính Đức Khang DK-NM022 là sự kết hợp hài hòa của ba chất liệu nhôm và kính và gỗ mang đến cho không gian vẻ đẹp thông thoáng, sang trọng và hiện đại. Vách ngăn văn phòng DK-NM022 với thiết kế lửng chia không gian làm việc thành các ô độc lập.

  Gỗ chiếm phần lớn diện tích vách ngăn DK-NM022, nó tạo thành khung và phần vách bên dưới sát đất bao xung quanh chỗ ngồi. Loại gỗ được sử dụng là gỗ công nghiệp MFC cao cấp, trọng lượng nhẹ, dễ dàng di chuyển. Đồng thời giá thành thấp, giúp tiết kiệm chi phí khi thi công văn phòng diện tích lớn.

  Các thanh gỗ chắc chắn tạo thành phần khung gỗ vững chắc. Bên ngoài gỗ phủ melamine, đây là bề mặt gỗ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho các đồ vật nội thất văn phòng. Lớp melamine chống cháy, chống thấm nước, chống mối mọt, cong vênh và chống trầy xước cho toàn bộ khung gỗ của vách ngăn DK-NM022. Ngoài ra, nó có màu vân gỗ đẹp mắt, dễ dàng phối hợp với các đồ nội thất văn phòng khác.

  Phần trên vách ngăn là kính cường lực trong suốt để mọi người vẫn nhìn thấy nhau. Lớp kính này cố định chắc chắn, các khung gỗ trông giống như các ô cửa kính văn phòng.

  Vách ngăn gỗ DK-NM019

  Vách ngăn văn phòng Đức Khang DK-NM019 là kiểu vách lửng có tác dụng phân chia không gian làm việc thành nhiều ô, tạo môi trường làm việc độc lập. Thân vách nhẹ, hệ thống khung vách được làm hoàn toàn từ gỗ, dễ vận chuyển, tháo lắp.

  Chất liệu gỗ sử dụng thiết kế vách ngăn DK-NM019 là gỗ công nghiệp cao cấp có độ dày vừa phải. Gỗ cứng, không dễ dàng biến dạng dưới các tác dụng của môi trường hay thời tiết nên vách ngăn gỗ cố định, chắc chắn, bền với thời gian.

  Bên trên bề mặt gỗ phủ Vinyl Hàn Quốc bảo vệ mặt gỗ bên trong, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Lớp phủ này phẳng, mịn, có thể cảm nhận ngay khi chạm vào bề mặt vách ngăn DK-NM019. Lớp phủ Vinyl chống cháy, chống thấm nước, chống cong vênh, mối nên giúp vách ngăn gỗ bền với thời gian. Ngoài ra, chất liệu Vinyl màu sắc đa dạng, có nhiều lựa chọn cho khách hàng để phù hợp với thiết kế văn phòng và các đồ nội thất khác xung quanh.

  Vì là vách ngăn gỗ nên không thể nhìn xuyên qua, có độ cách âm nhất định nên tạo độ riêng tư cho người ngồi làm việc. Mọi người không bị phân tâm bởi các sự việc diễn ra xung quanh mà tập trung hơn vào công việc đang làm.

  So với gỗ tự nhiên thì gỗ công nghiệp trọng lượng nhẹ hơn, dễ vận chuyển hơn. Đồng thời, giá thành gỗ công nghiệp cũng thấp hơn, sẽ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp khi muốn sử dụng nhiều vách ngăn DK-NM019 trong văn phòng.

  Vách ngăn kính trên bàn làm việc VNK11

  Vách ngăn VNK11 là kiểu vách ngăn lửng đặt trên mặt bàn làm việc, thiết kế hiện đại, trẻ trung, phù hợp với các cụm bàn làm việc, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

  Thiết kế vách ngăn VNK11 không phải hình chữ nhật vuông góc cạnh giống nhiều kiểu vách ngăn lửng quen thuộc khác, hai bên cạnh hơi vát chéo vào trong tạo hình thang cân. Bề mặt vách ngăn nhẵn mịn, không có hình trang trí.

  Người dùng có thể lựa chọn chất liệu kính hoặc gỗ, mỗi loại có ưu điểm riêng. Kính cường lực dày, tạo cảm giác hiện đại, dễ lau, chịu nhiệt tốt, khi vỡ tạo các mảnh vụn nhỏ không sắc cảnh nên không gây nguy hiểm cho người dùng. Chất liệu gỗ nhẹ hơn kính, chống ẩm mốc tốt, giá thành rẻ hơn.

  Khi kết hợp với cụm bàn làm việc, người dùng nên lưu ý chọn loại có kích thước ngắn hơn chiều dài bàn làm việc để tạo khoảng không nhỏ hai bên, không ngăn kín. Như vậy, vừa tạo cảm giác văn phòng thoáng rộng hơn, vừa giúp thiết kế đẹp mắt hơn.

  Vách ngăn VNK11 có nhiều màu sắc lựa chọn, người dùng có thể chọn màu theo ý muốn sao cho phù hợp với màu bàn và màu tường, màu sàn văn phòng, tạo tính đồng bộ trong thiết kế.

  Các mẫu vách ngăn bàn làm việc trên thiết kế đơn giản mà thanh lịch, giúp phân chia không gian làm việc được chuyên nghiệp và đẳng cấp. Các mẫu vách ngăn này được sản xuất và phân phối bởi Nội thất Đức Khang. Nếu có nhu cầu mua vách ngăn bàn làm việc, quý khách vui lòng liên hệ về:

  Công ty Cổ phần Nội thất Đức Khang

  Địa chỉ: Số 46, Đường Linh Đàm, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

  Hotline: 0915 256 266 – 0967 276 668 – 0981 503 868

  Website: noithatduckhang.com.vn

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mua Vách Ngăn Bàn Làm Việc Cho Văn Phòng Công Ty Kiến Trúc
 • Mua Tấm Ngăn Bàn Làm Việc Bằng Kính Cho Nhân Viên Luật
 • Làm Món Lườn Ngan Áp Chảo Siêu Ngon
 • Các Món Ngon Dễ Làm Chế Biến Từ Thịt Ngan
 • Con Ngán Là Con Gì? Con Ngán Làm Món Gì Ngon?
 • Thiết Kế Bếp Nhà Hàng Nhỏ Với Diện Tích 50 M2

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Tưởng Thiết Kế Bếp Nhà Hàng Của Bạn Bằng Tư Vấn Của Chuyên Gia
 • Các Trang Thiết Bị Dụng Cụ Phục Vụ Ăn Uống Trong Nhà Hàng Khách Sạn
 • Các Loại Thiết Bị Dụng Cụ Cần Thiết Phục Vụ Ăn Uống Trong Nhà Hàng
 • Các Thiết Bị Dụng Cụ Phục Vụ Ăn Uống Trong Nhà Hàng
 • Xe Đẩy Đồ Ăn Nhà Hàng
 • Giả sử một khách hàng yêu cầu cần tư vấn thiết kế bếp nhà hàng nhỏ, thiết kế bếp ăn, thiết kế bếp ăn công nghiệp. Với thực đơn cho số lượng lớn như: nhà ăn, căn tin trường học, bệnh viện, … Sức chứa khoảng 40 người. 6 – 8 món thịt, 6 – 8 món cá. Ngoài một số món tráng miệng tự làm. Phục vụ 2 bữa ăn: ăn trưa, ăn tối.

  Thiết kế bếp nhà hàng diện tích khoảng 50 m2

  Một cách tính toán đơn giản, đối với một nhà hàng nhỏ như trường hợp ở trên, số lượng m vuông mỗi người ăn tối cho mỗi lần ngồi ước tính khoảng 1.21 m2.

  Như vậy đối với 40 thực khách, chúng ta cần 48.4 m2 diện tích lắp đặt nhà bếp. Như vậy diện tích khu bếp cần là khoàng 50 m2.

  1. Khu tiếp tân và khu lưu trữ: có tủ lạnh và được bảo quản ở nhiệt độ phòng.
  2. Khu chuẩn bị lạnh: Nếu có thể lắp điều hòa không khí hoặc ít nhất cách biệt với vùng nấu.
  3. Khu sơ chế: lắp gần với khu nấu ăn
  4. Khu bếp nấu
  5. Khu phân phối ra thức ăn
  6. Khu rửa

  Tính toán một chút, chúng ta sẽ thấy ngay:

  Số người ăn tối đa khoảng 80 phần (40 phần ăn trưa, 40 phần ăn tối)

  Do đó, lấy trung bình (60 thực khách) có thể sử dụng yếu tố 0.8 m2 cho 10 thực khách.

  Áp dụng con số này lên 60 phần, diện tích kho lưu trữ được ước tính như sau: 0.8 m2 x 6 = 4.8 m2

  Khi quyết định loại thiết bị bảo quản lạnh trong các nhà hàng nhỏ, chúng ta có thể lựa chọn giữa kho lạnh hay chọn tủ lạnh công nghiệp. Kho lạnh có lưu lượng không khí tốt hơn, chứa được nhiều hơn tủ, và dễ dàng lấy thức ăn.

  Tuy nhiên ở những khu bếp nhỏ sẽ thích hợp chọn tủ lạnh hơn. Nhiều loại tủ lạnh công nghiệp khác nhau với nhiệt độ khác nhau thích hợp cho từng thực phẩm khác nhau: thịt, cá, rau, các sản phẩm từ sữa…

  Nhưng dù có chọn kho lạnh hay tủ lạnh, chúng ta cần trang bị thiết bị đông lạnh, tủ đông công nghiệp. Tùy thuộc vào số lượng thực phẩm mà chúng ta chọn dung tích tủ đông phù hợp. Vì tủ đông sẽ giúp chúng ta bảo quản thực phẩm lâu hơn.

  Nếu chúng ta dành ¼ diện tích trang bị thiết bị đông lạnh. Thì chúng ta cần diện tích bề mặt 3.6 m2 cho khu vực lạnh và 1.2 m2 cho khu vực tủ đông.

  2. KHU CHUẨN BỊ THỰC PHẨM LẠNH

  Là nơi chuẩn bị các món ăn lạnh mà không cần qua khu nấu ăn như: xà lách, món thịt nguội, … Khu bếp nhỏ thì thường là các món tráng miệng.

  Khu vực này nên tách biệt và các xa trung tâm làm việc để duy trì nhiệt độ thích hợp 18 độ C. Tách biệt với những thực phẩm tươi sống, cần qua khu nấu. Ở đây, ta nên trang bị tủ lạnh công nghiệp, bàn lạnh salad, kệ thanh, kệ phẳng, bàn soạn thức ăn inox, chậu rửa công nghiệp và chậu rửa nhỏ inox.

  3. KHU SƠ CHẾ

  4. KHU NẤU THỨC ĂN

  • Một nồi + 4 lò bếp á: Giải pháp này khá linh hoạt, nó cung cấp món súp, món hầm, … Bếp á sẵn sàng chuẩn bị các món chiên, món sốt khác nhau, …
  • Bếp âu + bếp chiên phẳng có rãnh sọc: phục vụ món thịt nướng và cá như: thịt heo nướng, bít tết, thịt bò, cá, tôm, …
  • Lò nướng: có thể trang bị hoặc không. Tùy vào thực đơn của nhà hàng.
  • Chiên nhúng: dung tích tầm 15 Lít, thực hiện các món chiên như gà, thịt heo

  5. KHU RA THỨC ĂN CHUẨN BỊ PHỤC VỤ

  Như đã trình bày ở trên, chúng ta trang bị thêm lò nướng, lò vi sóng để làm nóng thức ăn nhanh chóng nếu cần thiết ở khu này trước khi ra thức ăn tại bàn.

  6. KHU RỬA TRONG BẾP NHÀ HÀNG

  BẢN THIẾT KẾ BẾP NHÀ HÀNG HOÀN TẤT

  Tư vấn thiết kế hệ thống bếp nhà hàng miễn phí:

  Hà Tiên – Giải pháp toàn diện bếp công nghiệp

  ĐT: 028 6650 3437 – Hotline: 0933 355 473

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Món Ăn Cho Bữa Sáng Lành Mạnh Mà Không Cần Nấu Nướng
 • Cách Nấu 8 Món Ăn Tuyệt Ngon Chẳng Cần Dùng Tới Bếp, Vụng Tới Mấy Cũng Làm Được
 • Cách Ăn Chay Đủ Chất, Đúng Khoa Học
 • Cách Ăn Chay Đủ Chất Dinh Dưỡng
 • Người Ăn Chay Cần Lưu Ý Điều Gì?
 • Nữ Ca Sĩ Yêu Chàng Cầu Thủ Vàng: Từng Ở Nhà Trọ 10M2, Nấu Ăn Chỉ Với Nồi Cơm Điện

  --- Bài mới hơn ---

 • Nấu Ăn Bằng Lò Vi Sóng Có Tốt Không, Có Gây Hại Cho Sức Khỏe Không
 • 10 Món Ăn Cực Hấp Dẫn Được Nấu Bằng Lò Vi Sóng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng Panasonic
 • Hâm Thức Ăn Bằng Lò Vi Sóng Có Tốt Không?
 • Nấu Ăn Bằng Lò Vi Sóng Sẽ Làm Bạn Ốm?
 • Để nếm được trái ngọt ngày hôm nay, Thủy Tiên – Công Vinh đã phải trải qua những nốt rất trầm trong cuộc sống.

  Thủy Tiên – Công Vinh về chung một nhà từ năm 2012, sau khi tổ chức đám hỏi tại quê nhà của nữ ca sĩ. Tháng 1/2013, Thủy Tiên sinh con gái đầu lòng, tên ở nhà là Bánh Gạo. Tháng 12/2014, họ tổ chức đám cưới. Năm 2022, họ thực hiện MV ở Nhật để kỷ niệm 5 năm chung sống.

  Chặng đường yêu và cuộc sống hôn nhân của cặp đôi gặp phải nhiều trở ngại đến từ truyền thông, tuy nhiên, tình yêu đã giúp họ vững vàng vượt qua sóng gió để bảo vệ tổ ấm của mình.

  Ngày 21/5/2009, Công Vinh bất ngờ công khai mối quan hệ của mình với Thủy Tiên, khiến người hâm mộ bị shock. Thậm chí thông tin này đã biến Thủy Tiên trở thành ca sĩ bị ghét nhất Việt Nam. Vào thời điểm đó, người ta chỉ nghĩ được rằng anh chàng danh thủ ngờ nghệch đã bị cô ca sĩ lắm chiêu điều khiển hòng lợi dụng tên tuổi của anh mà nổi tiếng. Thậm chí, nhiều người còn đinh ninh rằng, đó chỉ đơn giản là một bản hợp đồng tình ái để lăng-xê cho cả hai.

  Từ khi “dính” vào Thủy Tiên, sự nghiệp của Công Vinh cứ dần sa sút. Đỉnh điểm là khi anh bị chấn thương nghiêm trọng buộc phải dừng đá bóng trong nhiều tháng trời. Thủy Tiên bị xem là “ngải độc” của Công Vinh, bị tố đeo bám Công Vinh để đào mỏ và nổi tiếng, nữ ca sĩ đã từng đau đớn tới nỗi định bỏ nghề.

  Thuở mới hẹn hò, Công Vinh – Thủy Tiên gặp phải không ít tin đồn thất thiệt

  và sự ghét bỏ của công chúng.

  Nhưng ngoài Thủy Tiên ra, không ai biết Công Vinh danh giá là vậy, thu nhập mỗi tháng hơn trăm triệu đồng với những hợp đồng lên đến gần chục tỉ nhưng trong túi thực ra chẳng có xu nào, bởi kiếm được bao nhiêu, Công Vinh đều dành cho gia đình bấy nhiêu. Khi bị chấn thương, phải sang nước ngoài điều trị, Thủy Tiên bỏ hết show hàng trăm triệu để đi cùng bạn trai.

  Chi tiêu nước ngoài đắt đỏ, cả hai chỉ dám thuê khách sạn rẻ tiền với diện tích chưa đầy chục mét vuông và ngày ngày đi chợ nấu ăn bằng duy nhất cái nồi cơm điện. “Chỉ có 1 cái nồi cơm điện nên nấu cơm xong, em lại phải rửa để kho thịt, nấu canh trong 1 căn phòng vài mét vuông”, đó là hồi ức về “những ngày lãng mạn ở trời Âu” của Thủy Tiên.

  Thế mà nữ ca sĩ vẫn kiên trì ở bên người yêu, để rồi hơn 1 năm sau, đám cưới của cặp đôi diễn ra, chính thức chấm dứt những tin đồn không hay về một bản “hợp đồng tình ái”.

  Khi phải dừng lại ở AFF Cup 2022, Công Vinh đã khóc nức nở với Thủy Tiên, trước nỗi đau của chồng, nữ ca sĩ đã trải lòng: “Bạn ấy gọi về khóc nức nở, lần đầu tiên bạn ấy khóc với mình đấy. Mình bảo không được khóc vì ba đã làm hết sức, hãy tự hào vì những gì mình đã nỗ lực cống hiến. Dù thắng hay thua thì được gì?

  8-9 năm đi cùng ba, mẹ hiểu rằng, bản chất người hâm mộ họ cũng rất “phản bội” họ chỉ cần thắng, lúc thắng họ vui còn nếu thua họ sẽ chửi và yêu cầu nhân tố mới bất chấp mọi thứ họ có thể ném những lời cay độc làm tổn thương và phủ nhận những cống hiến của ba, đủ tổn thương rồi, mệt mỏi rồi, về nhà mẹ sẽ cùng ba bước tiếp con đường mới, chinh phục mới. Đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác mở ra. Nếu cả thế giới này phản bội ba thì mẹ sẽ vì ba mà phản bội lại cả thế giới. Bởi, chúng ta là gia đình”.

  Nhiều lần tâm sự về quan điểm của bản thân khi sống cùng người chồng cựu danh thủ, Thủy Tiên thể hiện được sự bản lĩnh và can đảm của một người phụ nữ: “Sống với anh Vinh, bao giờ tôi cũng như cô giáo. Khi anh Vinh đang ở đỉnh cao của niềm vui, tôi là người giật anh ấy xuống. Còn khi anh Vinh buồn, tôi phải là người kéo anh ấy lên. Khi tất cả mọi người quay lưng, nói là bản lĩnh phớt lờ tất cả là không đúng. Khi cả thế giới có quay lưng với mình, thì sau lưng mình vẫn là gia đình chứ không phải vực thẳm”.

  Công Vinh khen vợ là mẫu người khéo léo, đảm đang và luôn nghĩ cho gia đình. Anh tiết lộ tật xấu của Thủy Tiên là ít nói, đôi khi tạo cảm giác cô lạnh lùng, xa cách. Tuy nhiên, anh hiểu vợ là mẫu người thích hành động để thể hiện tình cảm hơn.

  Ngược lại, cựu tuyển thủ quốc gia thích tự tay vào bếp phục vụ cả nhà. Anh nổi tiếng là người chồng mẫu mực khi giao hết tiền cho vợ quản lý. Anh cũng biết cách nắm bắt tâm lý vợ. Khi Công Vinh xa nhà, chỉ cần nghe giọng vợ qua điện thoại, anh có thể đoán tâm trạng cô ra sao. Công Vinh cho biết anh giải nghệ sớm một phần vì muốn dành thời gian cho vợ con, sau nhiều năm liền xa nhà, miệt mài thi đấu trong và ngoài nước.

  Công Vinh thường vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho vợ và con gái

  Trong một lần phỏng vấn, Công Vinh chia sẻ vợ lúc nào cũng muốn có anh bên cạnh. Thủy Tiên cũng xác nhận: “Mỗi lần đi đâu về không thấy chồng ở nhà là Tiên bực bội lắm”. Từ khi Công Vinh giải nghệ, anh có nhiều thời gian dành cho vợ con hơn.

  Thủy Tiên chia sẻ: “Với Tiên, anh Vinh là người chồng, người cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, Tiên và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán chứ với Tiên thì cuộc sống đó luôn là điều thú vị mỗi ngày”.

  Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, Thủy Tiên cũng chân thành tâm sự: “Tôi nghĩ rằng, để giữ được gia đình còn đòi hỏi cả sự may mắn nữa. May mắn là mình gặp được một người tốt. Nhờ vậy, họ sẽ chia sẻ với mình mọi điều, biết khi nào cần dịu xuống để nhường nhịn khi cái tôi của mình lên cao. Một người thì không thể giữ gia đình được, phải cả hai người và quan trọng nhất là phải có tình yêu trong đó để giải quyết mọi thứ. Tôi thấy cuộc sống của tôi vừa đủ và tôi hài lòng với điều đó.

  Tôi biết đâu là điểm dừng của mình. Ngoài sự nghiệp, tôi còn có gia đình. Nếu mình quá tham vọng với sự nghiệp, tôi tin chắc mình không thể giữ được gia đình. Tôi nghĩ bao nhiêu sóng gió ở ngoài kia, chỉ cần mình được bước chân vào nhà là có sự bình yên rồi. Vậy sao mình lại đánh đổi sự bình yên đang có để lấy sự hào nhoáng bề ngoài?” “Tôi nghĩ bao nhiêu sóng gió ở ngoài kia, chỉ cần mình được bước chân vào nhà

  là có sự bình yên rồi. Vậy sao mình lại đánh đổi sự bình yên đang có

  để lấy sự hào nhoáng bề ngoài?”

  Ngược lại, mối quan hệ phải bắt nguồn từ cả 2 phía. Thủy Tiên cũng tâm sự Công Vinh là mẫu người đàn ông lý tưởng của cô, cũng là người khiến cô tin tưởng. “Anh Vinh có một ưu điểm là biết giữ bản thân trước mọi cám dỗ. Vậy nên anh ấy có được thành công của ngày hôm nay cũng chính nhờ bản tính biết giữ mình, không chỉ trong gia đình mà còn cả sự nghiệp. Mọi điều anh Vinh làm cho tôi đều xuất phát từ tình yêu. Khi bạn không yêu một người nào đó, bạn không thể hy sinh mọi thứ cho người ta được.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm 3 Món Ngon Cực Đơn Giản Chỉ Với Một Chiếc Nồi Cơm Điện Sunhouse
 • 5 Công Thức Nấu Ăn Chỉ Với Nồi Cơm Điện Dễ Như Ăn Kẹo
 • Nấu Ăn Đơn Giản Hơn Với Nồi Cơm Điện
 • Nấu Ăn Ngon Hơn Với Nồi Cơm Điện
 • 8 Món Cực Ngon Có Thể Nấu Bằng Nồi Cơm Điện Rất Đơn Giản, Nhiều Người Không Ngờ Tới
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100