Xem Nhiều 12/2022 #️ Học Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Ra Làm Gì? / 2023 # Top 21 Trend | X-bikeman.com

Xem Nhiều 12/2022 # Học Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Ra Làm Gì? / 2023 # Top 21 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Học Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Ra Làm Gì? / 2023 mới nhất trên website X-bikeman.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Lớp ngắn hạn Quản lý Nhà hàng – Khách sạn:

Chương trình giảng dạy theo chuẩn VTOS. Học viên sẽ được đào tạo các chuyên đề về kỹ năng quản lý như sau: Quản lý bộ phận FO, bộ phận phòng, phục vụ, nhân sự, thức uống, tiếp thị. Kỹ năng đào tạo huấn luyện nhân viên. Kiến tập…

2. Lớp Trung cấp chính quy Quản lý Nhà hàng (Hệ 01 năm):

– Đào tạo kiến thức: Tổng quan về ngành du lịch, khách sạn nhà hàng. Nhận biết được tâm lý khách du lịch, văn hóa ẩm thực. Mô tả được hệ thống các loại sản phẩm ăn uống và dịch vụ, các hình thức phục vụ. Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên, bộ phận Pha chế đồ uống, các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận Pha chế đồ uống. Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận Pha chế đồ uống. Phân loại, mô tả được các loại đồ uống không cồn và có cồn: Đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế và phục vụ…

– Đào tạo kỹ năng: Thực hiện quy trình nghiệp vụ trong nhà hàng từ chuẩn bị, đón tiếp, tổ chức phục vụ, kết thúc phục vụ. Giao tiếp hiệu quả và giải quyết được tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ ăn uống. Giao tiếp ngoại ngữ. Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn và có cồn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật. Giám sát tiêu chuẩn và qui trình phục vụ bàn, pha chế, phục vụ…

– Chương trình khung đào tạo: Quản trị nhân sự. Anh văn chuyên ngành Nhà hàng. Xây dựng thực đơn. Kế toán định mức. Nghiệp vụ chế biến món ăn. Tổ chức kinh doanh nhà hàng. Nghiệp vụ nhà hàng (RM). Kỹ năng phục vụ nâng cao. Kỹ thuật pha chế đồ uống. Tổ chức và phục vụ tiệc. Kỹ năng giám sát nhà hàng. Thực tập tốt nghiệp (RM)…

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm vị trí của nhân viên nghiệp vụ bàn, nhân viên nghiệp vụ bar hoặc có thể phát triển thành giám sát viên nghiệp vụ nhà hàng trong nhà hàng và các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống khác…

3. Lớp Trung cấp chính quy Quản lý nhà hàng (Hệ 2 năm):

– Kiến thức: Tổng quan về ngành du lịch, khách sạn nhà hàng. Nhận biết được tâm lý khách du lịch, văn hóa ẩm thực. Mô tả được hệ thống các loại sản phẩm ăn uống và dịch vụ, các hình thức phục vụ. Trình bày được kiến thức cơ bản về hình thức, quy trình, quy phạm trong quá trình phục vụ ăn uống. Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên, bộ phận Pha chế đồ uống, các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận Pha chế đồ uống. Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận Pha chế đồ uống. Phân loại, mô tả được các loại đồ uống không cồn và có cồn: Đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế và phục vụ…

– Kỹ năng: Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ trong nhà hàng từ công việc chuẩn bị, đón tiếp, tổ chức phục vụ và kết thúc phục vụ. Giao tiếp có hiệu quả và giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ ăn uống. Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của công việc. Pha chế và phục vụ các loại đồ uống không cồn và có cồn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật. Giám sát được các tiêu chuẩn và các qui trình phục vụ bàn, pha chế và phục vụ…

– Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề:

+ Môn học, mô đun cơ sở: Tổng quan du lịch. Kỹ năng giao tiếp. Anh văn nâng cao. Anh văn chuyên ngành. Quản trị nhân sự. Văn hóa ẩm thực. Nghiệp vụ chế biến món ăn. Xây dựng thực đơn. Kế toán định mức…

+ Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề: Tổ chức kinh doanh nhà hàng. Nghiệp vụ nhà hàng. Kỹ năng phục vụ nâng cao. Pha chế và phục vụ thức uống không cồn. Pha chế và phục vụ rượu mạnh. Pha chế và phục vụ rượu nhẹ. Tổ chức và phục vụ tiệc. Kỹ năng giám sát nhà hàng. Thực tập tốt nghiệp…

+ Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học sau): Khởi tạo doanh nghiệp. Nghiệp vụ thanh toán. Marketing du lịch. Tổ chức sự kiện.

4. Lớp Trung cấp chính quy Quản lý khách sạn (Hệ 1 năm):

– Kiến thức: Tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, cơ sở văn hóa Việt Nam, nghiệp vụ thanh toán. Mô tả được hệ thống các sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc. Phân tích được các qui trình nghiệp vụ lễ tân, bộ phận buồng phòng, bộ phận nhà hàng. Giải thích được tầm quan trọng và mô tả được mối quan hệ các bộ phận trong khách sạn…

– Kỹ năng: Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận phòng, lễ tân, nhà hàng. Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống. Giao tiếp được bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc. Giám sát được các tiêu chuẩn và các qui trình phục vụ…

– Chương trình khung đào tạo: Nghiệp vụ thanh toán. Quản trị nhân sự. Anh văn chuyên ngành Khách sạn. Nghiệp vụ nhà hàng. Tổng quan lễ tân khách sạn. Kỹ năng nhận đặt phòng. Nghiệp vụ phục vụ khách tại quầy lễ tân. Nghiệp vụ buồng. Phục vụ các khu vực công cộng. Kỹ năng giám sát khách sạn. Tổ chức sự kiện. Thực tập tốt nghiệp (HM)…

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên, giám sát viên hoặc quản lý các tổ nghiệp vụ chuyên môn trong khách sạn, nhà hàng. Trường có trung tâm giới thiệu việc làm cho học viên, hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

5. Lớp Trung cấp chính quy Quản lý khách sạn (Hệ 2 năm):

– Kiến thức: Tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, cơ sở văn hóa Việt Nam, nghiệp vụ thanh toán. Mô tả được hệ thống các sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc. Phân tích được các qui trình nghiệp vụ lễ tân, bộ phận buồng phòng, bộ phận nhà hàng. Giải thích được tầm quan trọng và mô tả được mối quan hệ các bộ phận trong khách sạn…

– Kỹ năng: Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận phòng, lễ tân, nhà hàng. Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống. Giao tiếp được bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc. Giám sát được các tiêu chuẩn và các qui trình phục vụ…

– Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề: Môn học, mô đun cơ sở. Tổng quan du lịch. Kỹ năng giao tiếp. Anh văn nâng cao. Anh văn chuyên ngành. Quản trị nhân sự. Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nghiệp vụ thanh toán. Marketing du lịch…

– Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề: Nghiệp vụ bàn. Nghiệp vụ lễ tân. Phục vụ phòng. Phục vụ các khu vực công cộng. Kỹ năng giám sát. Quản trị kinh doanh khách sạn. Thực tập nghề nghiệp. Thực tập tốt nghiệp…

– Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học sau): Khởi tạo doanh nghiệp. Tâm lý khách du lịch. Nghiệp vụ văn phòng. Tổ chức sự kiện.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên, giám sát viên hoặc quản lý các tổ nghiệp vụ chuyên môn trong khách sạn, nhà hàng. Trường có trung tâm giới thiệu việc làm cho học viên, hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trong bối cảnh các loại hình dịch vụ ngày càng “nở rộ”, ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn nghiễm nhiên trở thành một nghề hot hơn bao giờ hết. Vậy đừng mãi boăn khoăn nên học ngành quản lý nhà hàng khách sạn ở đâu? Ghi danh tại Trường Saigontourist ngay hôm nay!

TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST

Địa chỉ: 23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38 4422 38 – 028. 3811 7888 – 028. 384 76542

Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Là Gì ? Ra Trường Làm Gì / 2023

Quản lý nhà hàng khách sạn là gì?

Quản lý nhà hàng khách sạn (Hotel and Restaurant Management) bao gồm các hoạt động về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra mọi cá thể và hoạt động, quy trình diễn ra trong cơ sở kinh doanh lưu trú và ẩm thực như khách sạn, resort, nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới…

Mô tả công việc ngành quản lý nhà hàng khách sạn

Ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn được hiểu tổng thể là ngành cung cấp nguồn nhân lực đảm nhiệm các hoạt động bao gồm điều hành, tổ chức, hoạch định, giám sát, kiểm tra, đánh giá… mọi cá thể và chu trình hoạt động bên trong nhà hàng, khách sạn.

Tùy theo quy mô, cơ cấu hoặc bộ phận chịu trách nhiệm mà vai trò của người quản lý Nhà hàng – Khách sạn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, công việc chính của quản trị viên Nhà hàng – Khách sạn sẽ xoay quanh các hoạt động sau:

Quản trị nhân sự

– Đề xuất tuyển dụng các chức danh trong nhà hàng, khách sạn

– Tham gia tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới

– Đánh giá kết quả đào tạo và thử việc

– Phân công, sắp xếp lịch làm việc và đôn đốc nhân viên thực hiện theo tiến độ

– Đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của nhân viên

Quản trị nhà hàng khách sạn là ngành “hot” nhiều năm qua

Quản trị hoạt động tài chính

– Theo sát báo cáo chi phí, doanh thu và lợi nhuận nhà hàng, khách sạn

– Đề ra các biện pháp tăng doanh thu, hạ chi phí

– Theo dõi số lượng tiền tip hàng ngày

– Trực tiếp kí và hủy hóa đơn bán hàng

Giải quyết khiếu nại khách hàng

– Tổ chức theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của khách theo quy trình công ty

– Trực tiếp giao tiếp với khách hàng để giải quyết những tình huống xấu mà nhân viên cấp dưới chưa giải quyết ổn thỏa

– Xây dựng mối quan hệ tốt với khách quen, tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong mắt khách hàng

Ngoài ra, ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn còn bao gồm các khía cạnh khác như Quản trị cơ sở vật chất, Quản trị chất lượng phục vụ, Quản lý thương hiệu… Tất cả đều đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghiệp vụ thành thục.

Triển vọng nghề quản lý nhà hàng khách sạn

Lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn hiện tại là ngành rất khát nhân lực. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn có thể đảm nhiệm tốt nhiều bộ phận khác nhau, từ cấp bậc nhân viên như lễ tân tiền sảnh, nhân viên giặt là cho đến vị trí cao như quản lý nhà hàng, quản lý buồng phòng… tại các nhà hàng, khách sạn, resort, trung tâm hội nghị và cơ quan du lịch với mức lương và chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn.

Bạn có thể tham khảo lộ trình nghề nghiệp của một vài vị trí trong ngành như sau:

Thu nhập cho bồi bàn dao động từ 5,5 – 8 triệu/tháng (đã bao gồm phí phục vụ, tiền tip, phụ cấp). Phục vụ bàn là vị trí khởi đầu cơ bản nếu bạn muốn làm trong lĩnh vực F&B (Ẩm thực).

Thu nhập khởi điểm cho lễ tân 4 – 5 sao là 7 – 8 triệu. Nếu giỏi bán phòng, dịch vụ thì mức thu nhập có thể chạm ngưỡng gần 20 triệu. Lễ tân 3 sao trở xuống có thể thấp hơn (nhưng yêu cầu tuyển dụng sẽ thấp hơn 4 – 5 sao).

Nhân viên làm phòng

Lương khởi điểm cho nhân viên buồng phòng ở khách sạn 4 – 5 sao là 5 – 6 triệu đồng (chưa tính tiền tip, bonus, phụ cấp, phúc lợi từ khách sạn).

Đối tượng phù hợp học quản lý nhà hàng khách sạn

Nhà hàng – Khách sạn là ngành dịch vụ mến khách và hướng tới mục tiêu chính là chăm sóc, phục vụ và thỏa mãn nhu cầu khách hàng ở mức tối ưu. Do đó, để theo đuổi ngành này, bạn cần xác định bản thân có thực sự yêu thích công việc chăm sóc và phục vụ người khác hay không.

Nhắc đến vai trò quản lý, chắc chắn không thể bỏ qua tố chất lãnh đạo. Nắm bắt tâm lý nhân viên, khách hàng, tư duy nhanh nhạy đề ra giải pháp tức thời và hiệu quả, khả năng kết nối và truyền cảm hứng cho mạng lưới nhân viên… là những tố chất mà nhà quản trị tiềm năng cần có.

Ngoài ra, khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cũng là tiêu chí đánh giá bạn có thực sự thích hợp với nghề hay không, bởi nhà hàng, khách sạn là môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ cực kỳ năng động và đòi hỏi ở nhà quản lý năng lực sử dụng ngôn ngữ ở mức thành thục.

Hiểu rõ nhu cầu nhân lực mạnh mẽ của ngành và mong muốn đem đến những cơ hội nghề nghiệp tối nhất cho các bạn muốn theo đuổi ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn, Hướng Nghiệp Á Âu (HNAAu) đã đưa vào giảng dạy chương trình học quản trị nhà hàng khách sạn ngắn hạn. Đây là khóa học được HNAAu đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp cho học viên, cam kết cung cấp cho học viên hoàn chỉnh kiến thức chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để ứng dụng vào nghề ngay sau khi tốt nghiệp.

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Quản Lý Nhà Hàng Là Làm Gì? Mức Thu Nhập Của Quản Lý Nhà Hàng / 2023

Quản lý nhân sự

Quản lý nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm điều động, bố trí, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên và đôn đốc nhân viên thực hiện theo tiến độ; thực hiện chấm công hàng tháng; đánh giá định kì kết quả làm việc của nhân viên…

Người quản lý còn phải luôn theo sát nhân viên bằng cách khích lệ, tạo động lực làm việc cho nhân viên và đảm bảo phúc lợi, sức khỏe cho nhân viên.

Quản lý nhà hàng có trách nhiệm đào tạo nhân viên mới

Quản lý tài chính

Người quản lý phải vừa có cái nhìn bao quát, vừa chi tiết về vấn đề tài chính của nhà hàng. Công việc này bao gồm nắm rõ báo cáo chi phí nguyên vật liệu, lợi nhuận thu được mỗi ngày; xây dựng kế hoạch để đạt chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận; ký kết hoặc hủy hợp đồng theo thẩm quyền được phân công; đồng thời đề ra giải pháp thúc đẩy doanh số…

Quản lý cơ sở vật chất

Người quản lý phải vừa có cái nhìn bao quát, vừa chi tiết về vấn đề tài chính của nhà hàng. Công việc này bao gồm nắm rõ báo cáo chi phí nguyên vật liệu, lợi nhuận thu được mỗi ngày; xây dựng kế hoạch để đạt chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận; ký kết hoặc hủy hợp đồng theo thẩm quyền được phân công; đồng thời đề ra giải pháp thúc đẩy doanh số…

Quản lý chất lượng dịch vụ

Công việc này xoay quanh giám sát để đảm bảo các hoạt động đáp ứng đúng tiêu chuẩn của nhà hàng; tính khoa học của thực đơn; đáp ứng yêu cầu khẩu vị khách hàng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; đề xuất giải pháp cải tiến để nhà hàng tốt hơn…

Quản lý nhà hàng chịu trách nhiệm đảm bảo tính khoa học của thực đơn

Kinh doanh và tiếp thị

Đây là một hạng mục công việc khác của cấp quản lý, bao gồm chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng; triển khai sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu nhà hàng; phối hợp phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng; tổ chức các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch được duyệt…

Giải quyết sự cố, khiếu nại từ khách hàng

Quản lý nhà hàng là người trực tiếp giải quyết phàn nàn của thực khách nếu nhân viên không giải quyết được; tổ chức theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của thực khách và xây dựng, duy trì quan hệ với khách quen, tạo ấn tượng đẹp trong mắt thực khách…

Bên cạnh đó, quản lý nhà hàng cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của cấp trên.

Theo nội dung mô tả nghiệp vụ quản lý nhà hàng trên, người quản lý nhà hàng cần trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết để giải quyết thành thạo mọi vấn đề. Trong đó, cần nhất là kinh nghiệm quản trị nhân sự và khả năng ứng biến trước những tình huống khiếu nại, than phiền từ khách hàng.

Mức lương vị trí quản lý nhà hàng hiện nay

Lương quản lý nhà hàng bao nhiêu? Với nhà hàng độc lập, quản lý nhà hàng được xem như giám đốc nhà hàng, chịu trách nhiệm tổng thể hoạt động của nhà hàng. Tùy thuộc vào quy mô nhà hàng mà vị trí này có mức lương dao động từ 15 – 45 triệu đồng/tháng.

Nếu nhà hàng đó nằm trong khách sạn, quản lý nhà hàng sẽ không chịu trách nhiệm quản lý khu vực bếp. Mức lương hàng tháng cho quản lý nhà hàng trong khách sạn, resort sẽ là 15 – 20 triệu đồng/tháng.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mức lương các vị trí “tiền quản lý” như giám sát nhà hàng hoặc trưởng ca thì Hướng Nghiệp Á Âu cũng sẽ tiết lộ ngay đây. Mức lương của hai vị trí này sẽ thấp hơn, rơi vào khoảng 6 – 12 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực và số năm kinh nghiệm.

Mức lương nhà quản lý phụ thuộc vào năng lực và số năm kinh nghiệm

Ngoài mức lương cơ bản ra, quản lý nhà hàng trong các khách sạn, resort 4 – 5 sao sẽ nhận thêm khoản chia service charge và tiền tip như nhân viên khách sạn. Mặt bằng hiện nay thì mỗi nhân viên khách sạn 5 sao sẽ thu về khoảng 3 đến 4 triệu tiền service charge mỗi tháng.

Công việc quản lý nhà hàng tuy vất vả, nhiều áp lực đè năng nhưng mức thu nhập không tồi chút nào phải không các bạn? Chỉ cần bạn cố gắng làm việc và tích góp kinh nghiệm thì vị trí này sẽ dành cho bạn một ngày không quá xa đâu.

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Thi Công Bếp Ăn Nhà Hàng, Khách Sạn / 2023

Hệ thống nhà hàng, khách sạn chuyên nghiệp đòi hỏi bếp phải có những vật dụng, dụng cụ thiết bị bếp công nghiệp đầy đủ, tiện nghi như sàn bếp, bếp âu, hệ thống hút khó, tủ hấp cơm, máy rửa chén, những vật dụng tân tiến… nhằm phục vụ chế biến các món ăn nhanh chóng, hiệu quả giúp tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc cho các chủ cơ sở nhà hàng, khách sạn. Để có những thiết bị bếp tốt nhất cần có nhà thi công bếp nhà hàng khách sạn nhiều kinh nghiệm, những nhà thầu chuyên nghiệp. không những cung cấp tốt mà còn đảm bảo quá trình vận hành cũng như bảo hành, bảo trì sản phẩm.

Những vật dụng cho bếp nhà hàng, khách sạn

Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm, thiết bị bếp tốt nhất và các dịch vụ tư vấn, thiết kế miễn phí, thi công bếp ăn nhà hàng, khách sạn hài lòng nhất. Công ty Nhân Nghĩa luôn có đội ngũ kỹ thuật, giám sát được tuyển chọn từ những cá nhân giàu kinh nghiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tình trong công việc nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, và đúng tiến độ cam kết khi thi công và đưa vào sử dụng.

Minh chứng điều này, Công ty Nhân Nghĩa được các tập đoàn khách sạn, các nhà hàng lớn tín nhiệm. Các sản phẩm đều có mặt khắp các tỉnh thành, từ các khách sạn lớn thuộc hệ thống Sheraton, Inter Continental, Khu du lịch Vinpearl, các khách sạn thuộc tập đoàn Accor, hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Tourist trải xuốt từ Bắc vào Nam.

Thi công bếp ăn cho nhà hàng, khách sạn

Sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp cho nhà hàng, khách sạn của chúng tôi đa dạng, phong phú đáp ứng đầy đủ cho các nhà hàng nhỏ đến nhà hàng lớn và hiện đại. Công ty nhận thi công trọn gói cho các nhà hàng khách sạn, cung cấp đầy đủ tất cả sản phẩm như sau:

Hệ thống Bếp Á phục vụ nhu cầu chế biến các món ăn đặc trưng cho người Á nói riêng và Bếp Âu dùng để chế biến các món ăn phổ biến người Âu nói chung.

Hệ thống tủ công nghiệp: tủ hấp cơm, tủ hấp khăn, tủ sấy, tủ đông mát, tủ trưng bày sản phẩm.

Hệ thống máy rửa chén tự động.

Hệ thống máy hút khói có lược mở,

Hệ thống GAS công nghiệp.

Thiết bị Inox gia dụng như: Khay, kệ, rổ, nồi, chảo, chén, dĩa… Lò chiên, lò nướng các loại Tủ nướng thực phẩm, tủ hâm nóng thức ăn Chảo và nồi hơi, thiết bị thực phẩm, máy xay cắt thực phẩm, củ quả, máy trộn bột. Bồn rửa Inox, bàn trong nhà bếp, bàn ăn công nhân, học sinh, khay, bình nước, thùng rác, bàn ghế Inox.

Nhân Nghĩa tự hào là nhà thầu uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống thiết bị bếp nhà hàng chuyên dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận thi công bếp trường học, mẫu giáo, mầm non, công ty, xí nghiệp, khu chế xuất, xưởng sản xuất, nhà ăn bộ công an, quân đội …

Hệ thống bếp cho nhà hàng, khách sạn, trường học, khu công nghiệp…

Chúng tôi tin rằng những chủ nhân của nhà hàng chịu rất nhiều áp lực về thời gian, tiền bạc và các yêu cầu an toàn trong xây dựng bếp nhà hàng. Vì vậy, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn, thiết kế và thi công trọn gói an toàn, hiệu quả và chất lượng.

Hotline: 0917.569.624

Bạn đang xem bài viết Học Ngành Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Ra Làm Gì? / 2023 trên website X-bikeman.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!